Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Odluka o usvajanju Ispravaka Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Izvještaja o rezultatima poslovanja Fakulteta za 2020. godinu

27. svibnja 2021. | Javna nabava i financije
Fakultetsko vijeće Ekonomskog fakulteta u Splitu, na svojoj 50. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2021. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Izvještaja o izvršenju Financijskog plana i Izvještaja o rezultatima poslovanja Fakulteta za 2020. godinu.