Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana Ekonomskog fakulteta u Splitu za 2022. godinu (II Rebalans)

4. listopada 2022. | Javna nabava i financije