Novosti - Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava

Popis gospodarskih subjekata s kojima Ekonomski fakultet u Splitu ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

31. listopada 2023. | Javna nabava i financije

Dokumenti za preuzimanje