Novosti - Razno

Razno

Razno

Izdavanje potvrde o odgovarajućem akademskom i stručnom nazivu

9. siječnja 2023. | Studij, Izdvojeno, Razno

Pravilnikom o izjednačavanju ranije stečenih akademskih i stručnih naziva s nazivima stečenim završetkom studija prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju KLASA: 003-05/16-02/11, UR.BROJ: 2181-196-02-01-16-01 od 13. prosinca 2016. godine, sukladno važećim propisima, utvrđeni su nazivi koji odgovaraju stručnim nazivima stečenim završetkom sveučilišnog dodiplomskog, stručnog dodiplomskog i poslijediplomskog stručnog studija po prijašnjim propisima, a koje nazive osobe koje su završile te studije mogu koristiti u pravnom prometu i bez izdavanja posebne isprave.

Ako osoba ipak traži izdavanje potvrde o odgovarajućem stečenom nazivu, potrebno je Ekonomskom fakultetu u Splitu podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 

  1. presliku diplome
  2. dokaz o uplati za troškove izdavanja potvrde u iznosu od 39,82 EUR, plaćeno na:

 

IBAN Fakultet:  HR57 2390 0011 1000 1522 0

Model: 02

Pozivom na broj: 200

Opis: Potvrda o akademskom/stručnom nazivu

 

U slučaju promjene osobnog imena, potrebno je dostaviti dokaz (izvadak iz državne matice i sl.).