Novosti - Studij

Studij

Studij

OTVARANJE SUSTAVA ODABIRA MENTORA ZAVRŠNIH, STRUČNIH, ISTRAŽIVAČKIH (1 I 2), DIPLOMSKIH RADOVA I POSLOVNIH PROJEKATA - 12.12. 2023. U 14:00

11. prosinca 2023. | Studij

Dana 12.12.2023. u 14:00 otvara se postupak odabira mentora pri izradi studentskih radova u akademskoj godini 2023/24. Studenti koji od prethodne akademske godine imaju potvrđeno mentorstvo ne biraju mentora.

Postupak odabira teme i mentora te procedure prijave, izrade i predaje pojedinih vrsta radovi objavljeni su na Moodleu odjeljku svake pojedine vrste mentoriranog rada, a nalaze se i u prilogu ove objave.

Postupak se odvija u dva ciklusa.

  1. U prvom ciklusu će se studentima koji imaju upisan odgovarajući predmet (poslovni projekt, stručni rad, završni rad, istraživački rad I, istraživački rad II, diplomski rad i diplomski ispit) omogućiti izbor jednog željenog mentora putem mrežnih stranica Fakulteta i sustava MOJ EFST.

Pri tom se:

  • od 12.12.2023. do 22.12.2023. do 12:00h otvara ciklus prijava za radove na diplomskoj razini studija (istraživački I, istraživački rad II i diplomski rad na sveučilišnom studiju; stručni rad i završni rad na stručnom studiju),
  • od 08.01.2023. do 19.01.2024. do 12:00 otvara ciklus prijava za radove na prijeddiplomskoj razini studija (završni rad na sveučilišnom studijima te poslovni projekt i završni rad na stručnim studijima).

Nakon odabira od strane studenta, mentor putem elektroničke pošte dobiva obavijest da je odabran za mentoriranje te na mrežnim stranicama Fakulteta može potvrditi ili odbiti mentorstvo.

  • U slučaju da mentor potvrdi mentorstvo, studentu se dodjeljuje odabrani mentor i izbor se smatra konačnim.
  • U slučaju da mentor odbije mentorstvo, studentu se omogućuje ponavljanje postupka i odabir drugog mentora.
  • U slučaju da mentor u roku od pet (5) radnih dana niti potvrdi niti odbije mentorstvo, prijava se poništava i studentu se omogućuje ponavljanje postupka bez ograničenja (može odabrati drugog ili ponovno istog mentora).

 

Studenti se mentoru trebaju javiti u okviru konzultacija za dogovor i daljnji postupak prijave teme radova u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u Splitu.

 

Svi odabiri studenata koje mentori do kraja prvog ciklusa ne potvrde smatrat će se odbijenima.

 

  1. Drugi ciklus odabira mentora odnosi se na studente kojima mentor nije dodijeljen u prvom ciklusu.

 

Na mrežnim stranicama Fakulteta oglašavaju se imena nastavnika kod kojih je ostalo mjesta za mentoriranje radovi nakon završetka prvog ciklusa. Studenti koji nemaju mentora imaju mogućnost u roku 2 tjedna od otvaranja odabira kroz sustav MOJ EFST predložiti pet (5) potencijalnih mentora redoslijedom preferencija od 1 do 5.

Po zatvaranju prijava će se svim studentima dodijeliti mentor temeljem nepopunjenih radnih sati nastavnika za mentoriranje, izraženog redoslijeda preferencija studenata i ponderiranog prosjeka studenata te u roku od 10 dana od završetka drugog ciklusa objaviti konačan popis svih studenata s dodijeljenim mentorima.

 

Studenti se mentoru trebaju javiti u okviru konzultacija za dogovor i daljnji postupak prijave teme radova u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Dokumenti za preuzimanje