Novosti - Sve novosti

Sve novosti

Financijski plan Fakulteta za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

21. prosinca 2023. | Javna nabava i financije

Dokumenti za preuzimanje

Ciljevi