Novosti - Upisi - Pregled

Pregled

EasyDNNNews

Izjava -dolazak na Fakultet

23. rujna 2020. | Upisi, Studij

Svi studenti koji su upisani u akademsku godinu 2020./2021. dužni su prilikom prvog dolaska na Fakultet dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu koja će biti pohranjena u dosje studenta.

Dokumenti za preuzimanje