Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

Iskustva iz Srca - Priča o stručnoj praksi DKU

19. srpnja 2021. | Studij, Izdvojeno, Razno

O iskustvima sudjelovanja na predmetu Stručna praksa DKU razgovaramo sa studentom Edijem Ramljakom koji je u studentskom timu surađivao s Udrugom „Srce“ i to na izradi dizajna novog letka kojem je cilj promocija rada Udruge. Letak je predstavljen na izložbi koja obilježava Dan Cerebralne paralize, a članovi ovog studentskog tima sudjelovali su i u izradi nacrta plakata koji će se koristiti u budućim projektima.
 

“Zadovoljan sam što je novi dizajn letka izazvao pozitivne reakcije. Naučio sam da se stečena znanja sa studija mogu primijeniti na praktičnim zadacima te da se uz dobru komunikaciju i timski rad mogu uspješno realizirati svi zadaci.“ – izjavio je Edi, te dodao: „U sudjelovanju na kolegiju Stručna praksa DKU shvatio sam kako je upravljanje u volonterskim udrugama složen proces i iziskuje mnogo truda pri ostvarivanju ciljeva. Radom u udrugama prvenstveno pomažemo osobama kojima je pomoć najpotrebnija, a na taj način pomažemo i sebi samima jer nas učinjena dobra djela ispunjavaju i čine boljim osobama, stoga bih svakom studentu preporučio upisivanje kolegija Stručna praksa DKU“.


Mentorica ovog tima od strane Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Daniela Garbin Praničević, ovom nam je prilikom izjavila: "Smatram da program društveno korisnog učenja (DKU) pospješuje vrlo konkretnu suradnju između organizacija civilnog društva (OCD) i našeg Fakulteta. Značaj i dobrobit realizacije DKU praksi višestruka je. Studentima omogućava sagledavanja potreba šire zajednice. Sudjelovanjem u DKU praksi  studenti rješavaju društvene probleme čime i sami postaju društveno aktivni građani.  S druge strane rad organizacija civilnog društva, tijekom DKU prakse, nizom aktivnosti (promotivnih, operativnih, ili onih podržanih IKT-em) je olakšan, štoviše unaprijeđen. Osobno mi je, kao mentoru od strane Ekonomskog fakulteta u Splitu, izuzetno drago, što sam iskustvom i savjetima pomogla realizaciju ovog vrijednog i svima nam dobrodošlog programa."