Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima

10. svibnja 2024. | Razno, Natječaji
Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu od 30. travnja 2021. godine rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić donio je O D L U K U da se  raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2023./2024., a za postignuća u akademskoj godini 2022./2023. (uključujući i bivše studente sukladno članku 1. stavku 2. Pravilnika).

Pravilnik o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu, Odluka i svi potrebni prijavni obrasci su u prilogu ove obavijesti.

Ciljevi
  • Kvalitetno obrazovanje

Dokumenti za preuzimanje