Novosti - Izdvojeno

Izdvojeno

Izdvojeno

Poziv za sudjelovanje - znanstveni kolokvij "Turizam javno i zajedničko dobro"

Poziv za sudjelovanje - znanstveni kolokvij "Turizam javno i zajedničko dobro"

Znanstveno vijeće za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Ekonomski fakultet u Splitu organiziraju znanstveni kolokvij TURIZAM, JAVNO I ZAJEDNIČKO DOBRO: otvorena pitanja korištenja i upravljanja javnim prostorima.

Znanstveno vijeće za turizam i prostor ovom inicijativom želi potaknuti akademsku i stručnu raspravu o načinu korištenja javnih i zajedničkih dobara „za turizam, u turizmu i zbog turizma“ u Republici Hrvatskoj te, uvažavajući činjenicu da aktualna zakonska infrastruktura omogućava alate za pravodobnu reakciju, namjerava ukazati na neka od rješenja za ublažavanje i otklanjanje uočenih problema, pri čemu se posebno želi naglasiti uloga lokalne zajednice u provedbi odgovornih strategija upravljanja.

U svjetlu prethodno napisanog u nastavku smo slobodni predložiti i okvirna područja istraživanja koja će vas potaknuti na razmišljanje i pomoći Vam da slobodno i stvaralački obradite neku od tema koje će se svojim sadržajem uklopiti u predložena područja:
- Turizam i ‘tragedija zajedničkih dobara (plebejaca)’
- Kultura prostora i kvaliteta turizma: ima li prostora za javno djelovanje?
- Prekomjerni turizam i društveni standard: tko brine o naselju, a tko o destinaciji?
- Turizam, država i prirodna javna dobra u perspektivi klimatskih promjena
- Materijalna i nematerijalna baština i turizam; izazovi valorizacije
- Sigurnost kao javno dobro u svjetlu prekomjernog turizma

Molimo Vas da sažetak svojeg izlaganja (do maksimalno 300 riječi na hrvatskom i na engleskom jeziku) dostavite na e-adresu voditeljice kolokvija prof. dr. Lidije Petrić: lipe@efst.hr najkasnije do 10. svibnja 2024.
Izvršni odbor Znanstvenog vijeća za turizam i prostor HAZU najkasnije do 20. svibnja odabrat će izlagače prema kriteriju izvornosti i sukladnosti te o tome obavijestiti prijavljene autore.

Kolokvij će se održati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu (na adresi: Split, Cvite Fiskovića 5), 10. lipnja 2024. s početkom u 10.30 sati, a izlaganja će biti otvorena znanstvenoj, stručnoj i široj javnosti.


Cijeli poziv dostupan je u prilogu.

Ciljevi
  • Održivi gradovi i zajednice
  • Partnerstvom do cilja

Dokumenti za preuzimanje