Novosti - Natječaji

Natječaji

Natječaji

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Ekonomskog fakulteta u Splitu

15. ožujka 2023. | Izdvojeno

Ekonomski fakultet u Splitu pokrenuo je postupak javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u Splitu, s prvenstvenim ciljem usklađivanja sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 119/22).

Savjetovanje je otvoreno od 15. do uključivo 30. ožujka 2023., a prijedlozi, primjedbe i komentari dostavljaju se na e-mail adresu: dekanat@efst.hr, putem obrasca u prilogu.

Dokumenti za preuzimanje