Doktorski studij - Upisi i natječaji - Natječaj

Natječaj

Enter Title

Uvjeti za upis

Poslijediplomski sveučilišni studij može upisati pristupnik koji je u polju ekonomije završio sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij, odnosno poslijediplomski specijalistički/znanstveni/stručni studij.

Studentima poslijediplomskih studija koji su završili ili im je ostala samo izrada i obrana završnog/magistarskog rada, priznat će se, sukladno pravilima studija, određeni broj ECTS-a.

Pristupnici koji su diplome stekli izvan RH uz prijavu na natječaj moraju priložiti dokument kojim se dokazuje da je proveden postupak akademskog priznavanja stečene diplome. 

Akademski stupanj: Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Trajanje studija: 6 semestara/180 ECTS

Način studiranja: Studirati se može u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Pristupnik će biti upisan na studij ako zadovolji selekcijski postupak i ako Ekonomski fakultet u Splitu može, u odnosu na područje užeg znanstvenog interesa, osigurati potencijalnog mentora. 

Broj pristupnika: 20

Natječaj je zaključen za akademsku godinu 2020./2021.

Prijave se podnose preporučeno poštom uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski sveučilišni studij, na adresu:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave,
 • Ovjerenu kopiju diplome dodiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija (ako je završen)
 • Prijepise ocjena svih prethodno završenih studija
 • Kopiju domovnice; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis
 • Objavljene znanstveni radovi (ako kandidat ima objavljene radove)
 • Esej iz područja užeg znanstvenog interesa *
* U eseju se prezentira uže područje znanstvenog interesa. Nije neophodno precizno definirati problem istraživanja, ciljeve istraživanja i hipoteze.
*Kroz esej kandidat treba pokazati da je pročitao relevantnu recentnu literaturu, razumio razinu postojećih spoznaja i otvorena pitanja, kritičan prema postojećim istraživanjima i spoznajama i sposoban jasno formulirati i argumentirano obrazložiti svoje stavove.

 

Cijena studija:

 • za polaznike u punom trajanju 93.000,00 kn
 • za polaznike koji su završili poslijediplomski znanstveni studij (mr. sc.) 57.000,00 kn
 • za polaznike kojima se priznaje jedan dio studijskih obveza, temeljem nekog drugog poslijediplomskog studija, cijena studija utvrđuje se  proporcionalno priznatim ECTS-ima.

Mogućnosti plaćanja:

 • Školarina se plaća pri upisu odjednom (5% popusta) ili u ratama
 • Polaznici studija u punom trajanju koji plaćaju u ratama, prvu ratu (1/3 školarine) plaćaju pri upisu, a ostatak u dvije jednake rate na početku druge i treće godine studija
 • Ostali polaznici studija prvu ratu (1/2 školarine) plaćaju pri upisu, a ostatak na početku druge godine studija

Sve dodatne informacije mogu se dobiti  u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, na e-mail: pds@efst.hr ili  telefon: 021/430-720