Doktorski studij - Upisi i natječaji - Natječaj

Natječaj

Enter Title

Uvjeti za upis

Poslijediplomski sveučilišni studij može upisati pristupnik koji je u polju ekonomije završio sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij, odnosno poslijediplomski specijalistički/znanstveni/stručni studij.

Studentima poslijediplomskih studija koji su završili ili im je ostala samo izrada i obrana završnog/magistarskog rada, priznat će se, sukladno pravilima studija, određeni broj ECTS-a.

Pristupnici koji su diplome stekli izvan RH uz prijavu na natječaj moraju priložiti dokument kojim se dokazuje da je proveden postupak akademskog priznavanja stečene diplome. 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Trajanje studija

6 semestara/180 ECTS

Način studiranja

Studirati se može u statusu redovitog ili izvanrednog studenta.

Pristupnik će biti upisan na studij ako zadovolji selekcijski postupak i ako Ekonomski fakultet u Splitu može, u odnosu na područje užeg znanstvenog interesa, osigurati potencijalnog mentora. 

Broj pristupnika: 20

Prijave se podnose poštom (preporučeno) uz naznaku: Natječaj za poslijediplomski sveučilišni studij, ili osobno na adresi:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5
21 000 Split

Prijava mora sadržavati:

  • Popunjeni obrazac prijave,
  • Ovjerenu kopiju diplome dodiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija (ako je završen)
  • Prijepis ocjena svih prethodno završenih studija
  • Kopiju domovnice; za strane državljane odgovarajući dokument
  • Životopis
  • Objavljeni znanstveni radovi (ako kandidat ima objavljene radove)
  • Esej iz područja užeg znanstvenog interesa *
* U eseju se prezentira uže područje znanstvenog interesa. Nije neophodno precizno definirati problem istraživanja, ciljeve istraživanja i hipoteze.
*Kroz esej kandidat treba pokazati da je pročitao relevantnu recentnu literaturu, razumio razinu postojećih spoznaja i otvorena pitanja, kritičan prema postojećim istraživanjima i spoznajama i sposoban jasno formulirati i argumentirano obrazložiti svoje stavove.

 

Cijena studija:

·         za polaznike u punom trajanju 93.000,00 kn

·         za polaznike koji su završili poslijediplomski znanstveni studij (mr. sc.) 57.000,00 kn

·   za polaznike kojima se priznaje jedan dio studijskih obveza, temeljem nekog drugog poslijediplomskog studija, cijena studija utvrđuje se  proporcionalno priznatim ECTS-ima. 

Mogućnosti plaćanja:

  • Školarina se plaća pri upisu odjednom (5% popusta) ili u ratama
  • Polaznici studija u punom trajanju koji plaćaju u ratama, prvu ratu (1/3 školarine) plaćaju pri upisu, a ostatak u dvije jednake rate na početku druge i treće godine studija
  • Ostali polaznici studija prvu ratu (1/2 školarine) plaćaju pri upisu, a ostatak na početku druge godine studija

Sve dodatne informacije mogu se dobiti osobno, u Centru za Poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, odnosno na e-mail: pds@efst.hr ili na broj telefona: 021/430-720