Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

Preddiplomski studij EKONOMIJA

godina   grupa  
1. A do Ž G4 1-1-G4_EKO
       
godina   grupa  
2. A do Ž G1 1-2-EKO
       
       
       
godina   grupa  
       
3. Novac i financije   1-3-EKO-NiF
3. Nacionalna i   međunarodna ekonomija   1-3-EKO-NiME
       

 

godina   grupa  
1. A do G G1 1-1-G1
1. H do Perić G2 1-1-G2
1. Periša do Ž G3 1-1-G3
       
godina   grupa  
2. A do Jović G1 1-2-G1
2. Jukica do Perica G2 1-2-G2
2. Perić do Ž G3 1-2-G3
       
       
godina   grupa  
3. Financijski management   1-3-PE-FM
3. Infomatički management   1-3-PE-IM
3. Marketing   1-3-PE-Mkt
3.  Menadžment   1-3-PE-Mng
3. Poduzetništvo   1-3-PE-Pod
3. Računovodstvo i revizija   1-3-PE-RiR
godina   grupa    
1. A do Ž G5 1-1-G5-TUR
       
godina   grupa  
2. A do Ž G4 1-2-TUR
       
godina   grupa  
3. Management u hotelijerstvu   1-3-TUR-MuH
3. Management u turizmu   1-3-TUR-MuT
  grupa  
1. A do G G1 4-1-G1  
1. H do M G2 4-1-G2  
1. N do Ž G3 4-1-G3  
         
godina   grupa    
2. A do L G1 4-2-G1-MMP  
2. M do Ž G2 4-2-G2-MMP  
         
         
godina   grupa    
3. Financije   4-3-MMP-Fin  
3. Marketing   4-3-MMP-Mkt  
3. Management   4-3-MMP-Mng  
1. A do G G1 4-1-G1
1. H do M G2 4-1-G2
1. N do Ž G3 4-1-G3
godina   grupa  
2. A do Ž G3 4-2-G3-TP
       
       
       
godina   grupa  
3. A do Ž   4-3-TP
godina   grupa  
1. A do Ž   2-1-EKOiEPiFT
       

 

 

 

godina   grupa  
1. Financijski menadžment   2-1-PE-FM
1. Informatički menadžment   2-1-PE-IM
1. Management   2-1-PE-Mng
1. Marketing   2-1-PE-Mkg
1. Računovodstvo i revizija   2-1-PE-RiR
godina   grupa  
1.  A do Ž            2-1-TUR
godina   grupa  
1. Računovodstvo i revizija   5-1-RiR
1. Upravljanje financijama i porezima   5-1-UPor
1. Upravljanje projektima   5-1-UPro
       
godina   grupa  
2. Računovodstvo i revizija   5-2-RiR
2. Upravljanje financijama i porezima   5-2-UPor
2. Upravljanje projektima   5-2-UPro
       

 

Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu (SPUDS) CCO-SPUDS  
Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski specijalistički stručni studij iz Managementa (P_SPEC) CCO-SPEC  
Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trjanju kraćem od 3 godine CCO-3