Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

Stručni studij MANAGEMENT MALOG PODUZEĆA

godina grupa
1. G5
  G6
  G7
   
3. A-Ž

 

Studiji 29

godina   grupa  
1. A-Ž    

 

 

 

Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu (SPUDS) CCO-SPUDS  
Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski specijalistički stručni studij iz Managementa (P_SPEC) CCO-SPEC  
Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trjanju kraćem od 3 godine CCO-3  

Content