Za studente - Rasporedi

Rasporedi

Rasporedi predavanja po grupama

Stručni studij MANAGEMENT MALOG PODUZEĆA

 

godina grupa
1. A-Ž
   
3. Novac i financije

 

godina grupa
1. G1
  G2
  G3
  G4
  G5
  G6
  G7
  G8
2. G1
  G2
  G3
  G4
3. Financijski menadžment
  Informatički menadžment
  Marketing
  Menadžment
  Poduzetništvo
  Računovodstvo i revizija

 

godina grupa
1. G9
  G10
  G11
2. G1
  G2
  G3
  G4
3. Menadžment u hotelijerstvu
  Menadžment u turizmu

 

godina grupa
1. G1
  G2
  G3
  G4
2. G1
  G2
3. Financije
  Marketing
  Menadžment

 

godina grupa
1. G5
  G6
  G7
   
3. A-Ž

 

 

godina   grupa  
1. A-Ž    
2. A-Ž    

 

 

godina grupa
1. G1
  G2
  G3
2. Financijski menadžment
  Informatički menadžment
  Marketing
  Menadžment
  Računovodstvo i revizija
   
   

 

godina grupa
1. A-Ž
2. Turizam i hotelijerstvo

 

godina grupa
1, Računovodstvo i revizija
  Upravljanje financijama i porezima
  Upravljanje projektima
2. Računovodstvo i revizija
  Upravljanje financijama i porezima
  Upravljanje projektima

 

 

Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije na Ekonomskom fakultetu u Splitu (SPUDS) CCO-SPUDS  
Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski specijalistički stručni studij iz Managementa (P_SPEC) CCO-SPEC  
Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trjanju kraćem od 3 godine CCO-3  
  • Raspored po nastavnicima
  • ENG Undergraduate
  • ENG Graduate

 

 

Content