Za studente - Stručna praksa - Stručna praksa - Društveno korisno učenje

Stručna praksa - Društveno korisno učenje

Enter Title

Svrha stručne prakse - DKU

SP-DKU je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno korisnog karaktera, kroz aktivnosti vezane uz studij/smjer. Predmet nosi 6 ECTS bodova. Student ima pravo upisati SP-DKU samo jednom tijekom svakog studija.

SP-DKU se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom EFST ima sklopljen ugovor o izvođenju SP-DKU.

Upis stručne prakse

SP-DKU mogu upisati oni studenti koji imaju mogućnost upisa izbornih predmeta zadnje godine preddiplomskog, stručnog, diplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija. Upis SP-DKU provodi se kroz postupak predupisa i informacijski sustav EFST-a.

Student može upisati Stručnu praksu ili Stručnu praksu-DKU u akademskoj godini, ne može u istoj godini upisati oba izborna predmeta.

Trajanje i realizacija stručne prakse

SP-DKU se izvodi u ukupnom trajanju od 180 sati, sukladno Izvedbenom planu za SP-DKU. Tako se za aktivnosti sudjelovanja na predavanju i proučavanja literature predviđa angažman od 13 sati, za aktivnosti mentoriranja (konzultacija i kontrolnih sastanaka) angažman od 30 sati te 12 sati za Izvještaj o SP-DKU i diseminaciju. Preostalih 125 sati student treba odraditi u i za prihvatnu organizaciju, provodeći ugovorene aktivnosti, a na način najpogodniji za njihovo izvršenje, dogovoren s mentorom iz prihvatne organizacije.

SP-DKU se realizira u nastavnom razdoblju ljetnog semestra tekuće akademske godine. Pohađanje SP-DKU ne daje osnovu za pravdanje izostanaka s nastave.

Ocjenjivanje stručne prakse:

SP-DKU opisno ocjenjuju mentor iz prihvatne organizacije i mentor s EFST-a u obrascu Ocjena SP-DKU (QF11-9).

Mentor iz prihvatne organizacije kontinuirano prati izvođenje aktivnosti prema usvojenom Operativnom planu, te na kraju SP-DKU svakom studentu dodjeljuje jednu od sljedeće dvije opisne ocjene:

 • Student je uspješno odradio SP-DKU
 • Student nije uspješno odradio SP-DKU.

Predmet SP-DKU smatra se položenim samo u slučaju ako su opisne ocjene oba mentora potvrdile uspješnu realizaciju SP-DKU/Izvještaja o SP-DKU.

Izvještaj o stručnoj praksi

Student sudjeluje u izradi Operativnog plana SP-DKU (QF11-5) za konkretnu prihvatnu organizaciju, odnosno u razradi i planiranju ugovorenih aktivnosti. Operativni plan odobravaju mentor prihvatne organizacije i mentor s EFST-a, te isti postaje instrument praćenja izvođenja SP-DKU.

Student je dužan na kraju SP-DKU predati u pisanom obliku Izvještaj o SP-DKU (QF11-6), te ga usmeno izložiti mentoru s EFST-a. Konačna verzija Izvještaja o SP-DKU mora biti predana mentoru s EFST-a najkasnije 30 dana od završetka SP-DKU.

Ocjena kvalitete stručne prakse

U završnom upitniku (QF11-8), student ocjenjuje i kvalitetu SP-DKU. Student upitnik predaje mentoru s EFST-a u trenutku predaje obrasca QF11-9 na ocjenjivanje.

Centar za DKU obrađuje sve upitnike SP-DKU propisane ovim Pravilnikom. Na temelju analize kvalitete SP-DKU i zadovoljstva studenata, u redovnoj proceduri upravljanja kvalitetom, predlaže, a prodekan za nastavu donosi odluku o nastavku suradnje s prihvatnom organizacijom. Rezultati vrednovanja SP-DKU se dostavljaju Odboru za unaprjeđenje kvalitete EFST-a.

Dokumenti vezani za Stručnu praksu

 • Pravilnik o stručnoj praksi - DKU
  • Samoprocjena studenata - početna i završna (QF11_3 i QF11_8)
  • Operativni plan SP-DKU (QF11_5)
  • Izvještaj od SP-DKU (QF11_6)
  • Ocjena prakse (QF11_9)
  • Uvjerenje o pohađanju neplaćene stručne prakse (QF11_4)

Partnerske organizacije

 1. 3PSPLIT- udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje
 2. Aerotehnička udruga Split
 3. Hrvatski cheerleading savez
 4. Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja
 5. Judo klub Kaštela
 6. Klub trudnica “BEBA EVA”
 7. Klub trudnica i roditelja Split
 8. Prijatelji kulturne i prirodne baštine Žrnovnice – ŽRVANJ
 9. Trogirska karnevalska udruga “RAŠPIN JUTE”
 10. Udruga – Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija
 11. Udruga “NAŠ HAJDUK”
 12. Udruga „DUGA“
 13. Udruga DYXY – Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja
 14. Udruga FENIKS
 15. Udruga osoba s invaliditetom Split
 16. Udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“
 17. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “NAŠA DICA”
 18. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Moje dijete Solin“
 19. Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu s teškoćama u razvoju “Anđeli”
 20. Udruga Sunce
 21. Udruga tjelesnih invalida TOMS
 22. Udruga za inkluziju – “Lastavice”, Split
 23. Udruga za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti “Put znanosti”
 24. Udruga za SINDROM DOWN – 21
 25. Udruga za zaštitu potrošača “Dalmatinski potrošač” – Split
 26. Uduga JEDNA MLADOST
 27. Županijska udruga slijepih Split

Više informacija o društvenom korisnom učenju možeš pronaći na stranicama Centra za DKU.