Ispitni rokovi u 2013/2014-oj

Obrazac za Molbe

Studentske molbe podnose se korištenjem studentske adrese elektroničke pošte s domene Fakulteta @efst.hr ili @live.efst.hr na adresu molbe@efst.hr ili osobno u sobi br.10 (pored fotokopirnice) u radno vrijeme Studentske referade.

Obrazac zamolbe je potrebno vlastoručno potpisati te u pdf. formatu poslati na molbe@efst.hr.

Priloge je također potrebno poslati u navedenom formatu i to u jednom dokumentu (uključujući i obrazac molbe). Dokument nazvati imenom i prezimenom studenta.

Studenti/ce koji/e imaju prekid u studiju ili su završili svoj studij molbu podnose elektronskim putem koristeći privatnu adresu elektronske pošte. Ukoliko se koristi privatna adresa elektronske pošte, u privitku je potrebno poslati presliku osobne iskaznice.

Studenti/ce koji/e imaju prekid u studiju ili su završili svoj studij i izvanredni studenti/ce uz molbu trebaju priložiti potvrdu o izvršenoj uplati 20 kn državnih biljega plaćeno na:

  • Primetelj: Državni proračun RH
  • IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
  • Model: 64
  • Poziv na broj: 5002-1644-84477684422
  • Opis: Upravna pristojba