Enter Title

Pravo na opravdanje izostanka s nastave imaju svi studenti pod uvjetima iz Odluka o opravdanju izostanaka studenata te mirovanju studentskih prava i obveza na preddiplomskim i diplomskim studijima

Za ostvarenje prava na opravdanje potrebno je slijedeće:

- Obrazac za Molbe

Dokumentacija kojom se dokazuju činjenice na osnovu kojih se opravdanje izostanka može odobriti 

  •  bolest: potvrda liječnika o razdoblju nesposobnosti pohađanja nastave ( potvrda liječnika Službe za školsku i sveučilišnu medicinu, dr. Ina Utrobičić)
  • posao: potvrda poslodavca/ preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu  redovitog studenta
  • kategorizirani sportaši: rješenje o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora         

Izvanredni studenti : potvrda o izvršenoj uplati 20 kn državnih biljega plaćeno na:

  • IBAN Državni proračun RH: HR12 1001 0051 8630 0016 0
  • Model: 64
  • Poziv na broj: 5002-1644-84477684422
  • Opis: Upravna pristojba

Molba se podnosi u pdf. formatu zajedno sa prilozima na adresu elektroničke pošte molbe@efst.hr.

Molbe se šalju  isključivo  korištenjem studentske adrese elektroničke pošte s domene Fakulteta @efst.hr ili @live.efst.hr.