Ispitni rokovi u 2013/2014-oj

Studenti koji su upisali drugi studij nakon gubitka prava studiranja na prethodnom, a imaju položen Završni rad, imaju pravo na priznavanje Završnog rada na novom studiju.

Za ostvarenje navedenog prava, student treba podnijeti molbu u Studentsku referadu.  Molba se podnosi u pdf. formatu na adresu elektroničke pošte molbe@efst.hr.

Molbe se šalju  isključivo  korištenjem studentske adrese elektroničke pošte s domene Fakulteta @efst.hr ili @live.efst.hr.

Obrazac za Molbe