Za studente - Studijski programi

Studijski programi

Studijski programi

Sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studij traje 3 godine. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva: prvostupnik (baccalaureus) odnosno prvostupnica (baccalaurea) ekonomije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i provodi tri preddiplomska sveučilišna studija: Ekonomija, Poslovna ekonomija i Turizam, sa odgovarajućim smjerovima.

Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija i stečenih 180 ECTS bodova student može upisati odgovarajući diplomski studij.

Diplomski sveučilišni studij traje 2 godine. Završetkom diplomskog sveučilišnog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje akademskog naziva magistar odnosno magistra ekonomije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i provodi tri diplomska sveučilišna studija: Ekonomija, Poslovna ekonomija sa odgovarajućim smjerovima i Turizam i hotelijerstvo.

Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija i stečenih 120 ECTS bodova (ukupno 300 ECTS bodova) student može upisati odgovarajući poslijediplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski specijalistički studij.

Stručni studij

Stručni studij traje tri godine. Završetkom stručnog studija studentu se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje stručnog naziva: stručni prvostupnik odnosno stručna prvostupnica ekonomije.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu organizira i provodi dva stručna studija: Menadžment malog poduzeća sa odgovarajućim smjerovima i Turističko poslovanje.

Za svaku završenu godinu student stječe 60 ECTS bodova. Nakon završenog stručnog studija i stečenih 180 ECTS bodova student može upisati sveučilišni diplomski (uz svladavanje Programa za stjecanje uvjeta za upis na diplomske sveučilišne studije) ili specijalistički diplomski stručni studij.

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment sa odgovarajućim smjerovima traje dvije godine. Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija studentu stječe 120 ECTSa i izdaje mu se diploma kojom se potvrđuje završetak studija i stjecanje stručnog naziva: stručni specijalist odnosno stručna specijalistica ekonomije.