Diplomski studij Ekonomije

Trajanje: 2 godine
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis:
 • završeno srednje četverogodišnje školovanje
 •  završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili drugi odgovarajući studij
  • sveučilišni prvostupnici ekonomskih i srodnih programa,
  • diplomirani studenti sveučilišnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih programa,
  • ostali sveučilišni prvostupnici (nesrodni programi) uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • diplomirani studenti dodiplomskih sveučilišnih nesrodnih programa uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • magistri struke s nesrodnih visokih učilišta uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • stručni prvostupnici u polju ekonomije s najmanje 180 ECTS-a uz položen Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije
Vrsta studija: diplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA:

 • kritički prosuđivati složene probleme temeljem relevantne metodologije, literature i podataka
 • koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja
 • odabrati i kombinirati kvantitativne metode i IKT u rješavanju ekonomskih problema u upravljanju
 • razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim i kulturološkim okruženjima
 • izgraditi osobnu i timsku odgovornost u rješavanju složenih ekonomskih problema
 • integrirati principe etičnosti i društvene odgovornosti u donošenje odluka

OPĆI ISHODI UČENJA STUDIJA:

 • procijeniti mogućnosti primjene različitih teorijskih koncepata u objašnjavanju realnih ekonomskih situacija
 • kritički evaluirati različite aspekte suvremenih globalizacijskih procesa
Ishodi učenja usmjerenja:

Međunarodna ekonomija i europske integracije

 • preporučiti konkretna rješenja problema iz područja međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala
 • valorizirati učinke ekonomskog integriranja na primjeru Europske unije
 • kritički prosuđivati utjecaj politika Europske unije na razvoj i konkurentnost
 • procijeniti vrijednost okoliša odnosno međuovisnost i učinke antropogenog djelovanja na okoliš

Ekonomska politika i financijska tržišta

 • predložiti financijske odluke na makroekonomskoj i mikroekonomskoj razini u uvjetima tržišnih nesavršenosti
 • kritički prosuđivati utjecaj politika Europske unije na razvoj i konkurentnost
 • valorizirati utjecaj politika javnog sektora i javnog financiranja zajedničkih potreba
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija, student može nastaviti studij na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima na poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni magistar ekonomije