Diplomski studij Turizma i hotelijerstva

Trajanje: 2 godine
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis:
 • završeno srednje četverogodišnje školovanje
 •  završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni ili drugi odgovarajući studij
  • sveučilišni prvostupnici ekonomskih i srodnih programa,
  • diplomirani studenti sveučilišnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih programa,
  • ostali sveučilišni prvostupnici (nesrodni programi) uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • diplomirani studenti dodiplomskih sveučilišnih nesrodnih programa uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • magistri struke s nesrodnih visokih učilišta uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • stručni prvostupnici u polju ekonomije s najmanje 180 ECTS-a uz položen Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomske studije
Vrsta studija: diplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI STUDIJA

 • Kritički prosuđivati probleme temeljem relevantne metodologije, literature i podataka
 • Koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, kao i probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 • Kombinirati kvantitativne metode i ICT u rješavanju ekonomskih/poslovnih problema i u upravljanju u turizmu
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim i kulturološkim okruženjima
 • Izgraditi osobnu i timsku odgovornost u rješavanju složenih ekonomskih/poslovnih problema u turizmu
 • Integrirati principe etičnosti i društvene odgovornosti u donošenju odluka

OPĆI ISHODI STUDIJA

 • Kritički prosuđivati djelovanje turizma kao generatora rasta i razvoja
 • Procijeniti utjecaje turističkih aktivnosti na prirodni i izgrađeni okoliš i čovjeka
 • Preporučiti prikladne instrumente  upravljanja utjecajima/posljedicama turističkih aktivnosti
 • Kritički vrednovati elemente upravljanja  javnim i privatnim  turističkim subjektima
 • Osmisliti planove unaprjeđenja  poslovanja turističkih subjekata
Usmjerenja:  
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Turizam i hotelijerstvo student može nastaviti studij na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima na poslijediplomskom doktorskom studiju u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni magistar ekonomije