Preddiplomski studij Ekonomija

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine
 • položena državna matura
  • Hrvatski jezik - razina A
   Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom ) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku
  • Engleski jezik - razina B
   U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi položeni Strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.
  • Matematika - razina B
Razredbeni postupak:
 • Prijave za upis: www.postani-student.hr
 • Pravo na upis stječu pristupnici koji se prijave i potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redosljedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote
 • Pristupnik koji ne ostvari pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja
 • analizirati ekonomske probleme primjenom kvantitativnih metoda i IKT
 • razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim situacijama u domaćem i međunarodnom okruženju
 • samostalno riješiti ekonomske probleme poštujući principe etičnosti i društvene odgovornosti

OPĆI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • preispitati osnovne aspekte ponašanja proizvođača i potrošača na tržištu
 • analizirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva
 • identificirati različite aspekte funkcioniranje hrvatskog gospodarstva
 • raščlaniti osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom
Ishodi učenja smjera na III godini studija:

Nacionalna i međunarodna ekonomija

 • analizirati efekte međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala
 • identificirati temeljne čimbenike i institucije financijskog sustava
 • ispitati ulogu ekonomskih politika u ostvarivanju ciljeva gospodarskog rasta i razvoja
 • ustanoviti specifičnosti ekonomskih procesa na regionalnoj razini

Novac i financije

 • analizirati efekte međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala
 • ispitati strukturu financijskog sustava – institucije, tržišta, instrumenti i politike
 • komentirati funkcioniranje financijskog sustava)

Regionalna ekonomija

 • analizirati efekte međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala
 • identificirati temeljne čimbenike monetarnog sustava
 • ispitati specifičnosti ekonomskih procesa i razvojnih politika na regionalnoj razini
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom prijediplomskog studija ekonomije student može nastaviti studij na ovom Fakultetu upisom na diplomskom studiju kojim se stječe naziv magistra ekonomije u trajanju od dvije godine (120 ECTS) odnosno drugom diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije