Preddiplomski studij Poslovna ekonomija

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine
 • položena državna matura
  • Hrvatski jezik - razina A
   Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom ) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku
  • Engleski jezik - razina B
   U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi položeni Strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.
  • Matematika - razina B
Razredbeni postupak:
 • Prijave za upis: www.postani-student.hr
 • Pravo na upis stječu pristupnici koji se prijave i potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redosljedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote
 • Pristupnik koji ne ostvari pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa
Vrsta studija: prijediplomski sveučilišni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, kao i probleme i rješenja stručnjacima i laicima
 • Analizirati poslovne probleme primjenom kvantitativnih metoda i IKT
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim okruženjima
 • Samostalno riješiti poslovne probleme poštujući principe etičnosti i društvene odgovornosti

OPĆI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Preispitati osnovne aspekte ponašanja proizvođača i potrošača na tržištu
 • Analizirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva
 • Identificirati različite aspekte funkcioniranja hrvatskog gospodarstva
 • Raščlaniti osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom
 • Povezati funkcije i procese u gospodarskim subjektima
 • Pripremiti analitičke podloge za donošenje poslovnih odluka gospodarskog subjekta
Ishodi učenja smjera na III godini studija:

Financijski Manadžment

 • Urediti poslovanje gospodarskog subjekta u skladu s odgovarajućem institucionalnim i regulativnim financijskim okvirom
 • Analizirati strukturu i funkcije financijskih institucija, financijskih tržišta i poreznog sustava

Informatički Manadžment

 • Preispitati načela i metode projektiranja i modeliranja poslovnih informacijskih sustava
 • Povezati tehnologije i alate za podršku tekućem poslovanju i poslovnom odlučivanju
 • Osmisliti učinkovito informacijsko rješenje u kontekstu podrške poslovnim procesima organizacije

Manadžment

 • Identificirati strateški položaj gospodarskog subjekta primjenom menadžerskih metoda i tehnika
 • Predložiti organizaciju poslovanja gospodarskog subjekta u terminima sustava upravljanja, strategije, strukture, tehnologije i kulture
 • Pripremiti prijedlog sustava za upravljanje ljudskim resursima gospodarskog sustava

Marketing

 • Analizirati identificirane ključne čimbenika okruženja i ponašanja različitih skupina kupaca i njihov utjecaj na marketinške aktivnosti gospodarskog subjekta
 • Predložiti smjernice za marketinško odlučivanje gospodarskog subjekta

Poduzetništvo

 • Analizirati kritične elemente pokretanja i/ili razvoja novih poslova
 • Osmisliti poduzetnički projekt

Računovodstvo i Revizija

 • Procijeniti računovodstvene pozicije financijskog položaja i uspješnosti gospodarskog subjekta
 • Povezati računovodstvene informacije u različite izvještaje i analizirati integrirani proces revizije financijskih izvještaja
 • Formulirati adekvatne računovodstvene politike specifične za djelatnost gospodarskog subjekta
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Poslovne ekonomije student može nastaviti studij na ovom Fakultetu upisom na jedan od diplomskih studija kojim se stječe naziv sveučilišni magistar/magistra ekonomije u trajanju od dvije godine (120 ECTS) odnosno drugom diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije