Za studente - Studijski programi - Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Specijalistički diplomski stručni studij iz Managementa

Trajanje: 2 godina
ECTS bodova: 120
Uvjeti za upis:
 • završeno srednje četverogodišnje školovanje
 •  završen odgovarajući preddiplomski stručni ili drugi odgovarajući studij
  • stručni prvostupnici ekonomskih i srodnih programa (studij u trajanju od 3 godine s min. 180 ECTS-a),
  • ostali stručni prvostupnici (nesrodni programi) uz položen Program za stjecanje uvjeta za upis na diplomski specijalistički stručni studij,
  • sveučilišni prvostupnici ekonomskih i srodnih programa,
  • diplomirani studenti sveučilišnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih programa,
  • diplomirani studenti sveučilišnih dodiplomskih nesrodnih programa uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • magistri struke s nesrodnih visokih učilišta uz uvjet upisa razlikovnih predmeta,
  • diplomirani studenti stručnih dodiplomskih studija ekonomskih i srodnih programa uz položen Program cjeloživotnog obrazovanja za diplomirane studente stručnih dodiplomskih ekonomskih i srodnih studija u trajanju kraćem od tri godine
Nastavni programi: Nastavni programi
Vrsta studija: specijalistički diplomski stručni studij
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Kritički prosuđivati složene probleme temeljem relevantne metodologije, dokumentacije i podataka
 • Koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja
 • Odabrati i kombinirati kvantitativne metode i IKT u rješavanju poslovnih problema u upravljanju
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim i kulturološkim okruženjima
 • Izgraditi osobnu i timsku odgovornost u rješavanju poslovnih problema
 • Integrirati principe etičnosti i društvene odgovornosti u donošenje poslovnih odluka

OPĆI ISHODI UČENJA STUDIJA

 • Osmisliti financijsko poslovanje i planiranje gospodarskog subjekta
 • Predložiti rješenja poslovnih problema i uvjetima rizika i neizvjesnosti
Usmjerenja:

Računovodstvo i revizija

 • Procijeniti računovodstvene pozicije i pripremiti financijske izvještaje jednostavnih i složenih gospodarskih subjekata primjenom nadležnih standarda financijskog izvještavanja
 • Procijeniti računovodstvene pozicije i pripremiti financijske izvještaje proračunskih korisnika i neprofitnih institucija primjenom relevantnih računovodstvenih načela i propisa
 • Oblikovati integrirani proces revizije financijskih izvještaja te procjenom rizika poslovanja preporučiti adekvatne postupke interne kontrole
 • Predložiti mjere za unaprjeđenje poslovanja koristeći različite metode i tehnike financijske analize poslovanja
 • Oblikovati model internog izvještavanja za potrebe donošenja operativnih i strateških poslovnih odluka

Upravljanje financijama i porezima

 • Upravljati financijskim poslovanjem i rizicima gospodarskih subjekata
 • Utvrditi veličinu različitih vrsta poreza

Upravljanje projektima

 • Planirati i upravljati projektima
 • Ocijeniti uspješnost projekta s različitih aspekata
Mogućnosti nastavka studija:  
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar ekonomije