Za studente - Važniji dokumenti i obrasci

Važniji dokumenti i obrasci

Važniji dokumenti, obrasci i upute

, QF12-8e, 4-05-2020

STRUČNA PRAKSA - PRAVILNICI I OBRASCI

MOBILNOST ODLAZNOG STUDENTA - PRAVILNICI I OBRASCI

Obrasci za studente koji se prijavljuju za mobilnost u okviru programa ERASMUS i ostale mobilnosti (CEEPUS, u okviru bilateralnog/multilateralnog sporazuma ili izvan institucionalnog sporazuma):

RAZNI OBRASCI

OSTALI VAŽNIJI DOKUMENTI

STATUT.

NAPREDOVANJE KROZ STUDIJ - DOKUMENTI

Konzultacije

Prijediplomski sveučilišni i prijediplomski stručni studij

Diplomski sveučilišni studij i specijalistički diplomski stručni studij

Školarine i naknade

Osiguranje studenata