Fakultet - Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

Izdavačka djelatnost

Kontakt

E-MAIL: knjiznica@efst.hr
TEL: 021 430 689
FAX: 021 430 701

 

POVJERENSTVO ZA 
IZDAVAČKU DJELATNOST

 

 • izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević, predsjednik
 • prof. dr. sc. Mirela Mihić, zamjenica 
 • izv. prof. dr. sc. Lana Kordić
 • Ivana Gizdić, dipl. prof.
 • Anđela Vranješ, studentica

Individualni znanstveni rad nastavnika ishodište je i temelj ostalih segmenata znanstveno-istaživačkog i nastavnog rada, a izdavačka djelatnost Fakulteta samo jedan segmet njegove uspješnosti. U izdanju Fakulteta objavljen je veliki broj znanstvenih i stručnih radova od kojih posebno ističemo: 260 knjiga i udžbenika, 8 Zbornika radova Fakulteta, 3 knjige iz biblioteke “Društveno-ekonomski razvoj”, 11 knjiga u ediciji Radovi, 30 zbornika konferencija, te preko 230 studija i projekata.

Posebno ističemo specijalizirani znanstveni časopis MANAGEMENT Journal of Contemporary Management Issues Časopis obrađuje aktualne probleme iz područja managementa, prvenstveno one koji se danas javljaju u zemljama u tranziciji ne zanemarujući pri tom ni one opće naravi. U tom se kontekstu tretiraju funkcijski, predmetni i opći aspekti managementa a koji se odnose na sve vrste organizacija - proizvodne i uslužne, profitne i neprofitne, privatne i javne, velike i male.

 

E-IZDANJA - stanje studeni 2020.

 

 

TISKANA IZDANJA 

 

 • Ur. Dragana Grubišić: Operacijski menadžment, Zagreb; Rijeka; Split, 2022.
 • Ercegovac, Marasović Čular: Financijske izvedenice. Split, 2021.
 • Zdenko Klepić, Nikša Alfirević, Zijad Rahmić: Menadžment. Split; Mostar; Sarajevo, 2020.
 • Ivana Dropulić, Maja Letica, Martina Dragija Kostić: Upravljačko računovodstvo u teoriji i praksi. Split, 2019.
 • Branka Marasović, Snježana Pivac, Tea Kalinić: Aktuarska matematika. Split, 2019.
 • Željana Aljinović-Barač (urednica): Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle- Income Countries : Research on Economics of Tobacco and Tobacco Taxation - National Study: CROATIA (e-izdanje). Split, 2018.
 • Željana Aljinović-Barač (urednica): Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle- Income Countries : Research on Economics of Tobacco and Tobacco Taxation - National Study: CROATIA. Split, 2018.
 • J. Višić: Korporacijsko restrukturiranje : e-priručnik. Split, 2018.
 • Ž. Mateljak, D. Mihanović, I. Veža: Upravljanje proizvodnjom, Split, 2017.
 • Z. Reić, M. Mihaljević Kosor, V. Šimić: Ekonomija, Split, 2017.
 • E. jurun, N. Ratković: Poslovna statistika s primjerima u microsoft excelu, Split, 2017.
 • A. Rozga: Statistika za ekonomiste, 6. izd. Split, 2017.
 • Z. Babić: Modeli i metode poslovnog odlučivanja, 2. izd. Split, 2017
 • Z. Babić, N. Tomić-Plazibat, Z. Aljinović: Matematika u ekonomiji. Split, 2017.
 • Z. Babić, N. Tomić-Plazibat: Poslovna matematika, 6. izd. Split, 2017. 
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 21, No 2, December 2016.
 • Roberto Ercegovac: Teorija i praksa bankovnog menadžmenta, Split, 2016.
 • Grupa autora: Preporuke za inovaciju studijskih programa iz Ekonomije i Poslovne ekonomije na temelju ishoda učenja, ur. Host, Alfirević, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Split/Rijeka, 2016.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 21, No 1., June, 2016.
 • Grupa autora: Menadžment informatičkih projekata, ur. D. Garbin Praničević, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2016.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 21, Special issue, March, 2016.
 • Gorana Duplančić Rogošić: English for Business and Economics 2 Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2016. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Grupa autora: Obiteljsko poduzetništvo, ur. D. Kružić, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Mostar, 2016.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 20, No 2, December 2015.
 • Marketing Theory and Practice – Building Bridges and Fostering Collaboration, Zbornik radova konferencije CROMAR i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split, 2015. (Book of extended abstracts ; CD ROM with full papers)
 • Grupa autora: Informacijsko-komunikacijske tehnologije u cjeloživotnom učenju, (ur. Mario Jadrić, Maja Ćukušić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2015. (tiskano i CD)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 20, No 1, June, 2015.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 20, Special issue, May, 2015.
 • Pavić, Ivan: Mikroekonomija - teorija i praksa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2015.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 19, No 2, December, 2014.
 • Grupa autora: Upravljanje organizacijskim promjenama i znanjem, (ur. Nikša Alfirević, Daniela Garbin Praničević, Anita Talaja), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2014.
 • Grupa autora: Financije nakon krize – Forenzika, etika, održivost, (ur. Marijana Čurak, Ana Kundid, Josip Visković), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2014.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 19, No 1, June, 2014.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 18, No 2, December, 2013.
 • Grupa autora: Mogućnosti restrukturiranja Aluminij d.d. Mostar, (ur. Dejan Kružić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (CD)
 • Magda Pašalić: Business English 1 for Students of Economics and Business Economics, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Sanja Marinov, Gorana Duplančić Rogošić: English in Tourism 1 – Workbook, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (CD)
 • Sanja Marinov, Gorana Duplančić Rogošić: English in Tourism 1 – Course Book, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (CD)
 • Bakotić, Danica: Kompenzacijski management - Zbirka zadataka, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Marinov, Sanja: English in Tourism, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Radić, Tihomir: Zavičajnost u svijetu globalizacije, 1 izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet i Redak, Split, 2013.
 • Malešević Perović, Lena;Ćorić, Bruno: Makroekonomija – Teorija i politika, 1. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Crnjak Karanović, Biljana, Miočević Dario: Osnove međunarodnog marketinga, 1 izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Pervan, Maja: Mikroekonomija – zbirka zadataka, 3. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 18, No 1, June, 2013.
 • Challenges of Europe: The Guest for Now Competitiveness, 10 th International Conference, University of Split, Faculty of Economics, Split, 2013. (CD-ROM)
 • Buble, Marin; Bakotić, Danica: Kompenzacijski menadžment, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Jadrić, Mario; Ćukušić, Maja; Lenkić, Marina: E-učenje: Moodleu praksi, 2. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013. 
 • Grubišić, Dragana: Poslovna ekonomija, 3 izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2013.
 • Grupa autora: Matematički modeli u analizi razvoja hrvatskog financijskog sustava (ur. Zdravka Aljinović, Branka Marasović), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Grupa autora: Identitet jadranskog prostora Hrvatske: Retrospekt i prospekt, (ur. Biljana Crnjak-Karanović  i drugi), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 17, No 2, November, 2012.
 • Grupa autora: Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa – empirijsko istraživanje, (ur. Marin Buble), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Grupa autora: Mala i srednja poduzeća - Financijska politika i ekonomsko-financijski okvir podrške, (ur. Ljiljana Vidučić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Kružić, Dejan; Bulog, Ivana: Obiteljska poduzeća: životni ciklusi, nasljeđivanje i odživost,Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Jadrić, Mario; Ćukušić, Maja; Lenkić, Marina: E-učenje: Moodleu praksi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Grupa autora: Menadžment, vođenje i organizacija u XXI. stoljeću, Interkatedarski zbornik Katedre za menadžment, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 17, No 1, June, 2012.
 •  (CD)Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.English for Business 2,Gorana Duplančić Rogošić: 
 •  (e-nastavni materijal za web EF-a)Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.English for Business 1,Gorana Duplančić Rogošić: 
 • Nikolić, Nikša, Pečarić, Mario: Uvod u financije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Pašalić, Želimir: Promet i gospodarstveni razvoj, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2012.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 16, No 2, November, 2011.
 • Grupa autora:  Višedimenzijski informacijski sustavi - skladištenje i analitička obrada podataka,  (ur. Željko Garača, Maja Ćukušić)  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Grupa autora:  Rudarenje podataka - Različiti aspekti informacijskog društva, (ur. Željko Garača, Mario Jadrić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Babić, Zoran: Modeli i metode poslovnog odlučivanja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Petrić, Lidija: Upravljanje turističkom destinacijom - načela i praksa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 16, No 1, June, 2011.
 • Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends, 9 th International Conference, University of Split, Faculty of Economics, Split, 2011. (CD-ROM)
 • Aljinović, Zdravka; Marasović, Branka, Šego, Boško: Financijsko modeliranje, 2. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Buble, Marin; Matić, Ivan: Ostvarivanje funkcije menadžmenta u malim hrvatskim poduzećima, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011.
 • Grupa autora: Gradovi i regije hrvatskog priobalja, (ur. Šimunović; Ivo, Fredotović, Maja),  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet  i Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 • Pivac, Snježana: Statističke metode, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2011. (e-nastavni materijal)
 • Grupa autora: Financije danas – dijagnoze i terapije (ur. Vidučić, Ivanov, Pečarić) Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 15, No 2, November 2010.
 • Mihić, Mirela Kroskulturno ponašanje potrošača i marketinska komunikacija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Babić, Zoran: Linearno programiranje, 2. izdanje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010
 • Šiško Kuliš, Marija; Grubišić Dragana: Upravljanje kvalitetom, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010
 • Jurišić, Vesna: GELD- und BANKWESEN, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 15, No 1, May 2010.
 • Šerić, Neven: Tržišno poslovanje malog poduzeća,  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Radmilo Derado, Sanja: Business English 3, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Grupa autora: Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa (ur. M. Buble), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Grupa autora: Računovodstveno izvještavanje u RH i harmonizacija sa zahtjevima EU (ur. Branka Ramljak), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2010.
 • Pavić, Ivan; Benić, Đuro; Hashi, Iraj: Mikroekonomija, (3. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 14, No 2, November 2009.
 • Matić, Ivan; Pavić, Ivana; Mateljak, Željko: Menadžment - priručnik za nastavu, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Marinov, Sanja; Pašalić, Magda; Radelić, Željka: English for Tourism 1- Study materials for Undergradate Students of Tourism, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Pašalić, Magda; Marinov, Sanja; Radelić, Željka:  Business English 3 - Study materials for Undergraduate Students of Economics and Business Studies, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Pašalić, Magda; Marinov, Sanja; Radelić, Željka: Exercises to accompany Business English 3-  Study materials for Undergraduate Students of Economics and Business Studies, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Jurišić, Vesna: Deutsch 1- Geschäftskommunikation, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Jurišić, Vesna: Deutsch 2 - Deutsch im Unternehmen, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (CD)
 • Duplančić Rogošić, Gorana: English for tourism 1 - For Undergraduate Professional Program: Tourism Operations, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Challenges of Europe: Financial Crisis and Climate Change, 8 th International Conference, University of Split, Faculty of Economics, Split, 2009. (CD-ROM)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 14, No 1, May 2009.
 • Duplančić, Daša: Tjelesna i zdravstvena kultura, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Buble, Marin: Menadžment, (2. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Rozga, Ante: Statistika za ekonomiste, (5. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Garača, Željko: ERP sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Šamanović, Prodaja - Distibucija - Logistika,  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2009.
 • Mihić, Mirela: Upravljanje osobnom prodajom: Vještine prodaje i pregovaranja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 13, No 2, May 2008.
 • Radelić, Željka; Pašalić, Magda; Marinov, Sanja: Business English 1 for Students Undergraduate Degree Programme, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008. (e-nastavni materijal za web EF-a)
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat, Neli; Aljinović, Zdravka: Matematika u ekonomiji, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat, Neli; Aljinović, Zdravka: Matematika, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat: Poslovna matematika, (5. izdanje) Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Garača, Željko: Poslovni informacijski sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Pervan, Maja: Mikroekonomija - Zbirka zadataka, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008.
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 13, No 1, May 2008.
 • Od poduzetničke ideje do izrade poslovnog plana (red. Kružić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2008. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Global Integration of Graduade Programmes – GIGP  2007, International Conference, (ed. Moscardini, Loutfi, Goić, Vlasova), University of Split, Split, 2008., 110 str.
 • Pavić, Ivan; Benić, Đuro; Hashi, Iraj: Mikroekonomija, (2.dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 634 str.
 • Hell, Marko, Multimedijalni e-priručnik (MS Windows XP, MS Word, MS Excel, MS Power point, MS Vision), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007 (e- priručnik CD)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 12, No 2, November 2007.
 • Enterprise in transition,  Seventh International Conference on Enterprise in Transition, Split-Bol, May 24-26, 2007; Faculty of Economics, Split, 2007. (Book of extended abstracts ; CD ROM with full papers)
 • Jurun, Elza: Kvantitativne metode u ekonomiji, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Vujević, Ivan: Ekonomski leksikon računovodstveno-revizijskih, financijsko-analitičkih i burzovno-trgovinskih izraza, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 155 str.
 • Alfirević; Nikša; Matić; Ivan; Pavić, Ivana: Menadžment - priručnik za nastavu, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 274 str.
 • Garača, Željko: Informatičke tehnologije, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 240 str.
 • Reić; Zlatan; Mihaljević; Maja; Zorić, Mile: Ekonomija, (2.dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 358 str.
 • Grubišić, Dragana: Poslovna ekonomija, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2007., 365 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 12, No 1, May 2007.
 • Filipić, Petar: Makroekonomija za svakoga, Slobodna Dalmacija i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006., 203. str.
 • Regionalni operativni program Splitsko-dalmatinske županije, (ur. Lidija Petrić) Splitsko-dalmatinska županija i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2006., 336 str.
 • Pavić, Ivan; Benić, Đuro; Hashi, Iraj: Mikroekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 577 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 11, No 2, November 2006.
 • Buble, Marin: Menadžment, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 772 str.
 • Babić, Zoran; Tomić-Plazibat, Neli: Poslovna matematika, (4. dopunjen o izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 247 str.
 • Rozga, Ante: Statistika za ekonomiste, (4. izmijenjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 419 str.
 • Jurun, Elza; Pivac, Snježana; Arnerić, Josip, Primijenjena ekonometrija 1: Kvantitativne financije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 138 str.
 • Tomić-Plazibat, Neli; Aljinović; Zdravka; Marasović, Branka, Matematički modeli u financijskom upravljanju, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 155 str.
 • Hrvatska i EU - izazovi integracije, (ur. Vesna Barić Punda, Branko Grčić, Mario Pečarić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006., 205 str.
 • Petrić, Lidija. Destinacijski management, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split,  2006. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Petrić, Lidija, Osnove turizma,. Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Mihić, Mirela: Vještine prodaje i pregovaranja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2006. (e-udžbenik za web EF-a)
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, , Faculty of Economics, Split, Vol. 11, No 1, May 2006.
 • Vujević, Ivan: Financijska analiza u teoriji i praksi, (2. dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 316 str.
 • Enterprise in transition: Sixth international Conference on Enterprise in Transition, Split-Bol, May 26-28, 2005, (ed. Biljana Crnjak Karanović), Faculty of Economics, Split, 2005. Book of extended abstracts ; CD ROM with full papers
 • Marinov Sanja;. Pašalić, Magda: English-croatian dictionary of tourism, = Englesko-hrvatski rječnik turističkog nazivlja, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 335 str
 • Reić; Zlatan; Mihaljević; Maja; Zorić, Mile: Ekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 295 str.
 • Pervan, Maja: Mikroekonomija - zbirka zadataka, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 422 str.
 • Garača, Željko, Informatičke tehnologije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 232  str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 10, No 2, November 2005.
 • Mala i srednja poduzeća: financijski, računovodstveni i pravni aspekt osnivanja i poslovanja (ur. Ljiljana Vidučić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 184 str.
 • Babić, Zoran: Linearno programiranje, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 306 str.
 • U sjećanje: Ekonomski institut – Split 1965. – 1975., Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2005., 39 str.
 • Babić, Zoran; Tomić Plazibat, Neli; Zdravka Aljinović: Matematika za ekonomiste, (2. izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2005, 421 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 10, No 1, May 2005.
 • Jurišić, Vesna: Deutsch-kroatisches kleines Wirtschaftswoerterbuch = Mali njemačko-hrvatski ekonomski rječnik, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2005., 175 str.
 • Jurišić, Vesna: Hrvatsko-njemački turistički rječnik = Kroatisch-deutsches touristsches woerterbuch, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2004., 308 str.
 • Grčić, Branko: Statistika u Microsoft Excel-u, (3.dopunjeno izdanje), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2004., 192 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 9, No 2, November 2004.
 • Jurišić, Vesna: Kommunizieren in der Geschäftswelt, (2. dopunjeno izdanje), Ekonomski fakultet, Split, 2004., 168 str.
 • Vujević,. Ivan: Revizija, (2. izdanje) Ekonomski fakultet, Split, 2004.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split, Vol. 9, No 1, May 2004.
 • Vujević, Ivan: Management, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2004.
 • Babić, Zoran; Tomić-Plazibat, Neli; Aljinović, Zdravka: Matematika za ekonomiste,  Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2004. 421 str.
 • Grubišić, Dragana: Poslovna ekonomija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2004., 367 str.
 • Suvremena financijska pitanja i izazovi razvitka hrvatskog financijskog sustava, Ekonomski fakultet u Splitu i Ekonomski fakultet u Zagrebu, Split, 2004., 266 str.
 • Garača, Željko: Poslovna informatika - Od bita do globalizacije, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2004., 316 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 8, No 2, November 2003.
 • Babić, Zoran; Neli, Tomić-Plazibat: Poslovna matematika, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 238 str.
 • Ekonomija i politika tržišnog društva (urednici: Bogomir Kovač, Zlatan Reić), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 444 str.
 • Lukšić, Branimir: Trgovačko pravo - IV izdanje dopunjeno s pravom elektroničke trgovine, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 229 str.
 • Reić, Zlatan; Mihaljević, Maja: Uvod u ekonomiju, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 247 str.
 • Rozga, Ante: Statistika za ekonomiste, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003, 423 str.
 • Osnove gospodarskog razvitka grada Splita, (urednici: Branko Grčić, Srećko Goić, Petar Filipić, Ivo Šimunović), Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 206 str.
 • Rozga, Ante; Grčić, Branko: Poslovna statistika, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 271 str.
 • Buble, Marin: Management malog poduzeća, II. dio: Osnove managementa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 234 str.
 • Petrić, Lidija: Osnove turizma, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 178 str.
 • Jurišić, Vesna: Njemačko-hrvatski rječnik za početnike u turizmu, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 102 str.
 • Enterprise in Transition, Fifth International Conference, (22-24. May 2003), Faculty of Economics, Split, 2003. (abstract in the Book & paper on CD-ROM)
 • Vujević, Ivan: Revizija, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 2003., 154 str.
 • Vujević, Ivan: Financijska analiza, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 191 str.
 • Buble, Marin, Management malog poduzeća, I. dio, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, 2003., 211 str.
 • Management – Journal of Contemporary Management Issues, Faculty of Economics, Split,  Vol. 8, No 1, May 2003.