O Fakultetu - Sustav upravljanja kvalitetom - Zakonodavni i normativni okvir

Zakonodavni i normativni okvir

Referentni dokumenti

EUROPSKI, NACIONALNI I SVEUČILIŠNI ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U PROSTORU VISOKOG OBRAZOVANJA 

NACIONALNI STANDARDI ZA SUSTAVE UPRAVLJANJA KVALITETOM

  • HRN EN ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi 
  • HRN EN ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - Temeljna načela i terminološki rječnik 
  • IWA 2: 2007(E) Quality management systems - Guidelines for the appliccation of ISO 9001:2000 in education