Fakultet - Organizacija - Katedra za financije

Katedra za financije

Katedra za Financije

Katedra za financije

Dobrodošli na stranice Katedre za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Našim članovima povjerene su nastavne aktivnosti i znanstveno-istraživački rad u području monetarne ekonomije, fiskalne i porezne politike, međunarodnih financija, financijskih institucija i tržišta, financijskog menadžmenta te menadžmenta banaka, osiguranja i nekretnina.

Katedra za financije omogućava studentima stjecanje teorijskih i stručnih znanja iz područja financija, od onih temeljnih do naprednih odnosno visoko specijaliziranih. Studente osposobljavamo za uspješan rad u praksi, spremnima da odgovore na izazove koje stvara dinamičko financijsko okruženje, te za njihovu akademsku karijeru.

Pored nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada, članovi naše Katedre sudjeluju i u radu državnih tijela te akademskih i stručnih udruga. Sudjelovali su u evaluaciji studijskih programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje odnosno Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske, kao i u evaluacijama studijskih programa i eksternim evaluacijama visokih učilišta u Republici Sloveniji (za Nacionalnu agenciju Republike Slovenije za kvalitetu visokog obrazovanja, NAKVIS). Također, bili su članovi Matičnog odbora za društvene znanosti iz polja ekonomije. Neki od udruženja u čijem radu aktivno sudjeluju članovi Katedre su primjerice Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja, Hrvatsko društvo ekonomista, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, Eurasia Business and Economics Society, Athens Institute for Education and Research.

Kontinuirano praćenje suvremenih trendova i spoznaja, povezivanje teorijskih dostignuća i financijske prakse, te mogućnost široke primjene stečenih znanja, čine naše studijske smjerove i predmete privlačnima, što potvrđuje redovito veliki iskazani interes studenata koji ih upisuju. Dodatno, vrijedi istaknuti da su studenti naših smjerova dobitnici različitih godišnjih nagrada i stipendija za uspjehe koje su postigli tijekom svog studiranja. 

Sadržaji iz područja financija izučavaju se na svim razinama sveučilišnih i stručnih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. U realizaciji nastavnih aktivnosti pomažu nam i vanjski suradnici te stručnjaci iz prakse kroz gostujuća predavanja, koji studentima dodatno približavaju praktične primjene financijskih sadržaja.

U znanstveno-istraživačkom radu, članovi Katedre aktivni su kao voditelji ili suradnici na različitim projektima. Neki od recentnih znanstveno-istraživačkih projekata čiji su voditelji naši članovi su „Financijska politika i financijsko – ekonomski okvir podrške SME“ (sufinanciran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske) i „Razvojna banka – učinci na gospodarstvo“ (suradnja Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu). Osim na navedenim projektima, članovi Katedre su angažirani i kao suradnici na istraživačkom projektu „Determinante uspješnosti poduzeća“ (uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost) te na projektu „Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju“ (istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost). Doprinos u promicanju suradnje gospodarstva i znanosti članovi naše Katedre dali su kroz angažman na projektu „Strategija Urbane aglomeracije Split“, kao i u projektima izrade strategija gradova Solina i Vrgorca te općina Seget i Tkon. Članovi Katedre aktivni su i u projektima "FINAME PRO - Kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva" sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, te FINAC - FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration”, financiranog iz ključne mjere Erasmus+ programa za Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja.

Članovi Katedre su sudionici domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, te kao autori knjiga, znanstvenih i stručnih članaka iz područja financija. Neki od renomiranih časopisa u kojima članovi objavljuju su International Journal of Law and Management, Ekonomski pregled, Ekonomska istraživanja/Economic research, Financial Theory and Practice, Management: Journal of Contemporary Management Issues i dr.

Katedra uspješno surađuje i s drugim katedrama za financije hrvatskih sveučilišta i sveučilišta u Bosni i Hercegovini. U okviru tradicionalnog interkatedarskog susreta katedri za financije 2014. godine, naša Katedra je bila organizator znanstvenog skupa na kojem su prezentirani radovi objavljeni u znanstvenoj monografiji „Financije nakon krize: forenzika, etika i održivost“. U znanstveno-istraživačkom radu, članovi Katedre uspješno surađuju i s kolegama iz inozemstva, primjerice sa Sveučilištem u Ljubljani, Ekonomski fakultet, Republika Slovenija, University St. Kliment Ohridski, Faculty of Tourism and Hospitality, Bitola, Republika Makedonija, te University of Economics in Katowice, Faculty of Finance and Insurance, Katowice, Poljska. Zajedno s kolegama s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, članovi Katedre aktivno su sudjelovali međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „The influence of ownership and employee participation in equity, profit and management on economic performance of firms in countries of former Yugoslavia“.

Pročelnik Katedre je doc. dr. sc. Josip Visković, zamjenica je doc. dr. sc. Marija Šimić Šarić, a tajnik Dujam Kovač.