Fakultet - Organizacija - Katedra za financije

Katedra za financije

Katedra za Financije

Katedra za financije

Dobrodošli na stranice Katedre za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Našim članovima povjerene su nastavne aktivnosti i znanstveno-istraživački rad u području monetarne ekonomije, fiskalne i porezne politike, međunarodnih financija, financijskih institucija i tržišta, upravljanja rizicima, financijskog menadžmenta, investicijske analize, investicijskog bankarstva te menadžmenta banaka, osiguranja i nekretnina. Na tom tragu Katedra za financije omogućava studentima stjecanje znanja financijske teorije i prakse, od onih temeljnih do naprednih, odnosno visoko specijaliziranih. Studente osposobljavamo za uspješan rad u praksi, spremnima da odgovore na izazove koje stvara dinamičko financijsko okruženje, te za njihovu daljnju akademsku karijeru.

U kontekstu nastavne aktivnosti vrijedi istaknuti da kontinuirano praćenje suvremenih trendova i spoznaja, povezivanje teorijskih dostignuća i financijske prakse, te mogućnost široke primjene stečenih znanja, čine naše studijske smjerove i kolegije privlačnima, što potvrđuje redovito veliki iskazani interes studenata koji ih upisuju. Naime, sadržaji iz područja financija izučavaju se na svim razinama sveučilišnih i stručnih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a realizaciji nastavnih aktivnosti doprinose i stručnjaci iz prakse kroz gostujuća predavanja, koji studentima dodatno približavaju praktične primjene financijskih sadržaja. Dodatno, ponosni smo što su studenti naših smjerova dobitnici različitih godišnjih nagrada i stipendija za uspjehe koje su postigli tijekom svog studiranja. Pri tome se posebno izdvaja uspjeh na prvom nacionalnom CFA Research Challenge natjecanju održanom 2021. godine, gdje su timovi pod mentorstvom nastavnika naše Katedre osvojili prvo i treće mjesto.

U znanstveno-istraživačkom radu, članovi Katedre aktivni su kao voditelji ili suradnici na različitim projektima. Neki od znanstveno-istraživačkih projekata čiji su voditelji naši članovi su „Financijska politika i financijsko – ekonomski okvir podrške SME“ (sufinanciran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske) i „Razvojna banka – učinci na gospodarstvo“ (suradnja Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu). Osim na navedenim projektima, članovi Katedre bili su angažirani i kao suradnici na istraživačkom projektu „Determinante uspješnosti poslovanja poduzeća“ (uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost), na projektu „Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju“ (istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost), na projektu „Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle Income Countries“ (projekt financiran od Bloomberg Initiative i The University of Illinois, Chicago, SAD), Erasmus+ projekt „Cultural studies in business“ (nositelj projekta La Sapienza University, Rim, Italija) te na projektu „Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije – ECONQUAL“ (EU projekt). Od trenutnih angažmana izdvaja se projekt Hrvatske zaklade za znanost „Izazovi alternativnih ulaganja“ (Challenges of Alternative Investments). Doprinos u promicanju suradnje gospodarstva i znanosti članovi naše Katedre dali su kroz angažman na projektima „Strategija razvoja grada Split do 2030. godine“, „Strategija Urbane aglomeracije Split“, kao i u projektima izrade strategija gradova Solina i Vrgorca te općina Seget i Tkon. Članovi Katedre aktivni su i u projektima "FINAME PRO - Kompetencije za uspješnije cjeloživotno učenje i izazove suvremenog društva" te „SN4SD – Suvremena nastava za suvremeno društvo“ sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda, te „FINAC - FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration”, financiranog iz ključne mjere Erasmus+ programa za Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja. Također, kao članovi ekspertnog tima angažirani su u Erasmus+ projektu Europskog sveučilišta mora (SEA-EU projekt), s ciljem integriranja ciljeva održivog razvoja u podučavanje financijskih sadržaja. Članovi katedre sudjelovali su i na projektu „Mali ekonomisti“, osmišljenom u svrhu poticanja financijske pismenosti kod polaznika osnovnih škola.

Pored nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada, članovi naše Katedre sudjeluju i u radu državnih tijela te akademskih i stručnih udruga. Sudjelovali su u evaluaciji studijskih programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (za Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje odnosno Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske, kao i u evaluacijama studijskih programa i eksternim evaluacijama visokih učilišta u Republici Sloveniji (za Nacionalnu agenciju Republike Slovenije za kvalitetu visokog obrazovanja, NAKVIS). Također, bili su članovi Matičnog odbora za društvene znanosti iz polja ekonomije. Neki od udruženja u čijem radu aktivno sudjeluju članovi Katedre su primjerice Hrvatsko društvo za operacijska istraživanjaHrvatsko društvo ekonomista, Udruga računovođa i financijskih djelatnika Split, European Regional Science Association - Croatia, Eurasia Business and Economics Society, Athens Institute for Education and Research, International Institute of Social and Economic Sciences.

Uz navedeno članovi Katedre aktivni su i kao sudionici domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, članovi organizacijskih i programskih odbora znanstvenih skupova, članovi uredničkih odbora časopisa, te kao autori i recenzenti knjiga, znanstvenih i stručnih članaka iz područja financija. Neki od renomiranih časopisa u kojima članovi objavljuju su International Journal of Law and Management, North American Journal of Economics and Finance, Economies, Journal of Risk and Financial Management, Croatian Operational Research Review, Ekonomski pregled, Ekonomska istraživanja/Economic research, Financial Theory and Practice, Management: Journal of Contemporary Management Issues, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Zagreb International Review of Economics and Business i dr.

Katedra uspješno surađuje i s drugim katedrama za financije hrvatskih sveučilišta i sveučilišta u Bosni i Hercegovini. U okviru tradicionalnih interkatedarskih susreta katedri za financije 2014. i 2019. godine, naša Katedra je bila organizator znanstvenih skupova na kojima su prezentirani radovi i objavljeni u znanstvenim monografijama „Financije nakon krize: forenzika, etika i održivost“ (2014.) te „Financijska kretanja – najnoviji događaji i perspektive“ (2019.).  U znanstveno-istraživačkom radu, članovi Katedre uspješno surađuju i s kolegama iz inozemstva, primjerice sa Sveučilištem u Ljubljani, Ekonomski fakultet, Republika SlovenijaUniversity St. Kliment Ohridski, Faculty of Tourism and Hospitality, Bitola, Republika Makedonija, te University of Economics in Katowice, Faculty of Finance and Insurance, Katowice, Poljska. Zajedno s kolegama s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, članovi Katedre aktivno su sudjelovali međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „The influence of ownership and employee participation in equity, profit and management on economic performance of firms in countries of former Yugoslavia“ te s kolegama sa University of Economics in Katowice na projektu Polish insurance market in new millennium.

Pročelnik Katedre je izv. prof. dr. sc. Josip Visković, zamjenica je doc. dr. sc. Marija Šimić Šarić, a tajnik Dujam Kovač, mag. oec.