Fakultet - Organizacija - Knjižnica - Baze podataka

Baze podataka

Baze podataka / E-časopisi / Portali

REPOZITORIJI
 

REFST - Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Splitu

 

ZIR - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova 

 

BIBLIOGRAFSKE I CITATNE BAZE PODATAKA

   
Web of Science  Baza obuhvaća bibliografske podatke i podatke o citiranosti iz svih područja znanosti od 1995. do danas. 
   
Current Contents Connect Najpopularnija višedisciplinarna bibliografska baza podataka. 
   
Journal Citation Reports  Portal s bibliometrijskim pokazateljima o citiranosti časopisa i faktoru njegovog znanstvenog utjecaja unutar predmetne skupine. Podaci se temelje na bazi WOS.
   

SCOPUS 

Najveća bibliografska i citatna baza znanstvene literature i kvalitetnih web izvora.
Hrvatska znanstvena bibliografija Pretraživanje znanstvenih tema i radova unutar projekata koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Lista projekata Ekonomskog fakulteta:

 

LISTA DOSTUPNIH ON-LINE BAZA ZA PRETRAŽIVANJE OD A DO Z

   
American Mathematical society  Obuhvaća područje matematičkih znanosti. Sastoji se od: Mathematical reviews Datebase, Mathematical Reviews i Current Mathematical Publications. 
   
Cambridge Journals Najstarija akademska izdavačka kuća Cambridge University Press. Cjeloviti pristup je omogućen za preko 340 časopisa svih znanstvenih disciplina u razdoblju od 1997. do 2015. godine.  
   
Directory of Open Acess Journals Zbirka znanstvenih i stručnih slobodno dostupnih elektroničkih časopisa. 
   
EBSCO Host Sučelje omogućuje pristup brojnim kvalitetnim bazama podataka te arhivira tisuću časopisa, čiju dostupnost hrvatskoj akademsskoj i istraživačkoj zajednici omogućuje Centar za online baze podataka. Sučelje EBSCOHost je dostupan i na hrvatskom jeziku. Sadrži slijedeće baze: Academic Search Complete, Business Source Complete, EconLit, SocINDEX i dr.
   
   
Emerald e-Journals Premier  Zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing. Obuhvaća časopise iz  područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina. 
   
   
HRČAK Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Sadrži 200 naslova časopisa. U ovom portalu nalazi se i časopis  Management: journal of centemporary management issues - Ekonomskog fakulteta u Splitu.
   

IEEE Member Digital Library
(Institute of Electrical and
Electronics Enggimeers)

Najveća je svjetsko profesionalno tehničko udruženje, posvećeno napretku tehnologije. IEEE izdaje 30% ukupne svjetske literature iz područja električnog i elektroničkog inženjeringa, područja računalnih znanosti. Organizacija je također pokrovitelj brojnih međunarodnih konferencija iz područja tehničkih znanosti.

   

JSTORE - Business 

JSTOR je multidisciplinarna baza i arhiv akademskih časopisa. Obuhvaća tematske kolekcije koje pokrivaju područje ekonomije, menadžmenta, organizacije, financija, marketinga, te rada i zapošljavanja. 

   
OECD OECD baza podataka

Oxford journals

 

Obuhvaća pristup znanstvenim i istraživačkim časopisima koje izdaje Oxford University Press. Časopisi su visoke znanstvene kvalitete o čemu svjedoče visoki impact factori koji se mogu provjeriti u Journal Citation Reports. 

 

ProQuest 
ABI/INFORM Complete

 

Baza sa cjelovitim tekstovima i kazalom. Sadrži znanstvene radove, radove s konferencija,stručne časopise, poslovne izvještaje, razvršne radove i disertacije s područja ekonomije.

   

PERO
(Pretraživač elektroničkih izvora online)

Elektronički časopisi s cjelovitim tekstom dostupni hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici. 

Science Direct

Najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Od 01. travnja 2015. godine ukinut je pristup Elsevierovoj bazi podataka ScienceDirect.

   
Springer Informacijski servis izdavača Springer i Kluwer koji su se ujedinili pa se obje baze pretražuju putem sučelja Springer. Pokriva nekoliko područja znanosti, uključujući i ekonomiju.
   
WILEY Wiley InterScience je jedan od vodećih izvora za elektroničko pretraživanje članaka iz časopisa i  elektroničkih knjiga iz područja društvenih znanosti.

 

   
     
 

Google Scholar

Google Scholar -  nudi pretraživanje znanstvene literature iz različitih izvora: recenzirani  radovi, knjige, sažeci i članci izdani od   akademskih izdavača, profesionalnih društava, sveučilišta i drugih akademskih organizacija.

 

DOSTUPNE BAZE PODATAKA U DRUGIM KNJIŽNICAMA U HRVATSKOJ
 

NSK Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Ekonomski fakultet, Zagreb

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Institut Ruđer Bošković