Fakultet - Organizacija - Knjižnica - Edukacija korisnika

Edukacija korisnika

Edukacija korisnika knjižnice

 

PRETRAŽIVANJE KATALOGA I BAZA PODATAKA

Edukacije su besplatne i organiziraju se grupno ili individualno.
Prijavu ili upit za edukaciju slati na knjiznica@efst.hr 

Edukacije se mogu odnositi na neku od ponuđenih tema, ali je moguće dobiti prilagođeni sadržaj po potrebama korisnika ili znanstveno-nastavnog osoblja.

Obratite se knjižničaru za informacije o:

  • pretraživanju online kataloga knjižnice ili drugih informacijskih izvora
  • pretraživanju dostupnih baza podataka,
  • pravilima korištenja knjižnice,
  • pronalaženju literarure,
  • načinu korištenja čitaonice.

CITIRANJE I REFERENCIRANJE

Teorijska podloga i upute o načinu citiranja i referenciranja literature kod pisanja znanstvenih i stručnih radova s naglaskom na Harvardski stil.