Fakultet - Organizacija - Knjižnica - Knjižnične usluge

Knjižnične usluge

Knjižnične usluge

 

POSUDBA KNJIŽNIČNE GRAĐE 

Dostupnu knjižničnu građa pretražite u našem online katalogu

Pravila i rokovi posudbe

Korištenje knjižnice je moguće uz predočenje indeksa ili x-ice, a posuđivanje knjižnične građe isključivo uz predočenje indeksa. Časopise kao i referetnu literaturu možete koristiti isključivo u prostorijama čitaonice. Istovremeno se mogu posuditit najviše 3 jedinice građe. Posuđenu građu vratite na vrijeme jer u protivnome plaćate zakasninu. Zakasnina za knjige je 1 kn/dan za svaku jedinicu građe i 3 kn trošak svake opomene! Časopise i referetnu literaturu možete koristiti isključivo u prostorijama čitaonice. Za više informacija pročitajte Pravilnik o ustroju i radu Knjižnice  

Knjige (stručna literatura)

Najviše 3 knjige na rok od 15 dana uz mogućnost jednog produženja.

Knjige (udžbenici)

Najviše 3 knjige na rok od 15 dana ukoliko knjižnica posjeduje više od 3 primjerka.

Zbirka doktorskih radova

1 rad na rok od 7 dana bez mogućnosti produživanja.

Specijalne zbirke i zbornici 

Najviše 3 jedinice građe na rok od 7 dana bez mogućnosti produživanja.

Časopisi

Korištenje isključivo u prostorijama čitaonice. Tekuća i prethodna godina u otvorenom pristupu. Za starija godišta upitati knjižničara.

Referentna zbirka

Korištenje isključivo u prostorijama čitaonice.


MEĐUKNJIŽNIČNA POSDUBA

Putem međuknjižnične posudbe možete zatražiti posudbu stručnih knjiga i časopisa, nabavku fotokopija članaka iz hrvatskih knjižnica i iz inozemstva. Troškove međuknjižnične posudbe studenti sami snose prema pravilima i cijenama ustanova od kojih naručujemo.
Posudba knjiga i fotokopiranje članaka iz fondova fakultetskih knjižnica u Hrvatskoj, te iz fonda NSK u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Splitu - ne naplaćuje se.
Posudba knjiga i fotokopija članaka iz fondova europskih knjižnica naplaćuje se prema cijeniku knjižnice od koje naručujemo i  to prema računu kojeg ispostavlja Sveučilišna knjižnica u Split  

 KNJIŽNICA

 KNJIGE

 ČLANAK (tisak)

 e-ČLANAK
 BRITISH LIBRARY   280,00 kn   120,00 kn   75,00 kn
 DRUGE EUROPSKE   KNJIŽNICE   210,00 kn   120,00 kn   75,00


Za posudbu knjiga i fotokopiju članaka iz fonda Knjižnice Ekonmskog fakulteta Sveučilišta u Splitu ispunite obrazac za međuknjižničnu posudbu i pošaljite na  knjiznica@efst.hr

Ostali obrasci


RAD U ČITAONICI

Čitaonica je otvorena od 8-20 i u prostorijama čitaonice možete koristiti svu dostupnu građu.


PITAJTE KNJIŽNIČARA

Upit se šalje na knjiznica@efst.hr
Moguće je zatražiti bilo kakvu informaciju o knjižničnim uslugama.


EDUKACIJA KORISNIKA

Edukacije o korištenju knjižnične građe, kataloga, baza podataka i drugih dostupnih izvora i usluga. Edukacije su besplatne i organiziraju se grupno ili individualno. Tečajevi se mogu odnositi na usluge koje nudimo, kako pronalaziti informacije i građu, kako pretraživati kataloge, baze podataka i sve druge elektroničke izvore podataka. Zahtjev za edukacijom slati na knjiznica@efst.hr