Fakultet - Organizacija - Knjižnica - Online katalog EFST-a

Online katalog EFST-a

Online katalog EFST

 

Katalog Ekonomskog fakulteta u Splitu  - pretraživanje cijelog fonda Knjižnice: knjiga, udžbenika, magistarskih radova, doktorskih disertacija, serijskih publikacija.

Slijedite linkove za pregled domaćih i stranih časopisa na koje je knjižnica pretplaćena i čija tekuća godišta možete prolistati u knjižnici u slobodnom pristupu.
Pristup još većem broju elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstovima putem različitih Baza podataka.

Repozitorij Ekonomskog fakulteta u Splitu - (REFST) repozitorij ocjenskih radova institucije s cjelovitim tekstom.

Pretraživati se može prema: ključnoj riječi, autoru, naslovu, riječi iz naslova, predmetu, UDK-a, ISBN-u i ISSN-u. Nakon odabira klikni "Pretraži".
Prikazat će se popis svih knjiga s Lokacijom, Signaturom, Statusom zaduženja i razduženja.

U otvorenom pristupu se nalaze Udžbenici i Referentna zbirka.
Udžbenici su raspoređeni po godinama studija i predmetima. Na kojem se predmetu udžbenik nalazi možete provjeriti kada kliknete na UNIMARC u gornjem desnom uglu (zatim spustite se mišem do kraja stranice i tamo ćete pronaći npr. 2/P - 2. godina preddiplomskog studija; i naziv predmeta). Postoje dvije vrste udžbenika - oni s oznakom "U" Udžbenici, koji se mogu posuđivati, i oni s oznakom "UČ" Udžbenici- čitaonica koji su namijenjeni korištenju isključivo u knjižnici. 
Referentna zbirka (enciklopedije, rječnici, leksikoni i dr.), serijske publikacija i časopisi mogu se koristiti isključivo u prostorijama knjižnice.

U zatvorenom spremištu nalazi se sva ostala knjižnična građa ( starija udžbenička literatura, stručna literatura, magistarski i doktorski radovi, CD-ovi) i naručuje se od knjižničara.

Pojmovi iz kataloga

Serijska publikacija – časopisi, novine, publikacije koje izlaze u neprekidnom nizu
Nakladnička cjelina – naziv za skup publikacija koje izlaze kao niz knjiga
Stručna oznaka - UDK - knjižnični klasifikacijski sustavi prema podjeli znanosti, djelatnosti i umjetnosti, brojčane i opisne oznake za skupine i podskupine
Predmet – riječi koje opisuju sadržaj / ključne riječi
Signatura - stručna oznaka kojom se određuje smještaj građe na polici
ISBN - International Standard Book Number – jedinstveni međunarodni numerički identifikator za knjige
ISSN - International Standard Serial Number – jedinstveni međunarodni numerički identifikator za serijske publikacije