Fakultet - Organizacija - Stručne službe - Informatička služba

Informatička služba

Informatička služba

Informatička služba na Fakultetu u današnjoj formi egzistira praktično od preseljenja u novu zgradu 2002. godine.

Naš "najstariji" član (barem što se tiče staža na fakultetu) je dipl. ing. Velimir Skroza, isprva CARNet administrator, a zatim "Katica za sve" što se računala tiče. 2002. godine pridružuje mu se dipl. ing. Ante Denić, koji danas obnaša funkciju voditelja službe. Zaposlenjem dipl. ing. Slobodana Cvijetića služba se kadrovski zaokružuje i u takvoj postavi funkcionira do danas.

U širokom dijapazonu poslova koji obnašamo, a koji bi se mogli svesti pod zajednički nazivnik "sve što ima veze s računalima", dade se istaknuti briga o mnogobrojnim poslužiteljima, o gotovo 400 računala na fakultetu, o 26 projektora preko kojih se održavaju predavanja, te o administrativnom dijelu poslova službe (nabava informatičke opreme i potrošnog materijala).

Od prelaska u novu zgradu Ekonomski fakultet u Splitu postao je perjanica po informatičkoj opremljenosti na razini Sveučilišta i to je, u velikoj mjeri ostao do danas. Briga o takovom sustavu iznimno je zahtjevna zadaća, a naša služba nastoji je odrađivati što je moguće efikasnije.

ime i prezime radno mjesto Kabinet telefon
Ante Denić, dipl. ing. voditelj službe A214 (021) 430 615
Velimir Skroza, dipl. ing. informatički savjetnik za servere i računalnu mrežu A121 (021) 430 618
Slobodan Cvijetić, dipl. ing. informatički savjetnik za multimediju A215 (021) 430 725