Fakultet - Organizacija - Stručne službe - Računovodstvo

Računovodstvo

Služba računovodstva

Služba računovodstva Ekonomskog fakulteta u Splitu organizira i upravlja poslovima proračunskog računovodstva sukladno odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu, Pravilnika o financijskom izvještavanju te drugim zakonskim propisima i to:

  • vođenje propisanih knjigovodstvenih evidencija,
  • obračunavanje plaća i ostalih isplata djelatnicima kao i vanjskim suradnicima,
  • evidentiranje poslovnih promjena i plaćanja tuzemnih i inozemnih dospijelih obveza,
  • izrade financijskih izvještaja za potrebe Uprave Fakulteta, Sveučilišta u Splitu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao i dostavljanje podataka Zavodima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, Državnom uredu za statistiku, FINA-i i REGOS-u.
ime i prezime radno mjesto Kabinet telefon
Mirjana Mašković, dipl. oec. voditelj računovodstva A235 (021) 430 606
Anita Maraš, oec. glavni knjigovođa - konter A223 (021) 430 690
Maja Čulić računovodstveni referent A238 (021) 430 691