Fakultet - Organizacija - Uprava Fakulteta

Uprava Fakulteta

Uprava Fakulteta

Dekan predstavlja i zastupa Fakultetet, njegov je čelnik i voditelj.
U radu mu pomažu prodekani koji obavljaju određene poslove iz djelokruga rada dekana

Dekanica: Prof. dr. sc. Maja Fredotović

Prodekan za poslovanje: Prof. dr. sc. Ivica Pervan
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju: Izv. prof. dr. sc. Dario Miočević
Prodekanica za nastavu: Prof. dr. sc. Snježana Pivac