Fakultet - Organizacija - Uprava Fakulteta

Uprava Fakulteta

Uprava Fakulteta

Dekan predstavlja i zastupa Fakultetet, njegov je čelnik i voditelj.
U radu mu pomažu prodekani koji obavljaju određene poslove iz djelokruga rada dekana

Dekan: izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

Prodekanica za poslovanje: prof. dr. sc. Branka Marasović
Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Maja Ćukušić
Prodekanica za nastavu: prof. dr. sc. Smiljana Pivčević