Fakultet - Rast i razvoj Fakulteta

Rast i razvoj Fakulteta

Rast i razvoj fakulteta

Nastajanje, rast i razvoj ovog Fakulteta obilježeno je potrebom da se u jednom, zemljopisnom i gospodarskom smislu vrlo značajnom području, obrazuju stručnjaci koji bi postali osnovni nositelj gospodarskog razvoja ovog dijela Hrvatske. Istodobno, cilj je bio stvaranje nukleusa znanstvene misli i mjesto stalnih inovacija znanja gospodarstvenika ovog i susjednih područja. Od osnutka do danas Fakultet je obrazovao naraštaje studenata, od kojih su mnogi danas poznati i uvaženi stručnjaci. Danas se na Fakultetu obrazuje oko 3.000 studenata.

Fakultet predstavlja značajnu obrazovnu ustanovu koja zapošljava 126 djelatnika, od kojih je 89 djelatnika uključeno u znanstveno-nastavni proces. Razvoj mladih asistenata je jedno od prioritetnih pitanja Fakulteta. Okrenutost prema mladosti i inzistiranje na njihovu kvalitetnom obrazovanju u inozemstvu jeste trajna orijentacija Fakulteta.

Useljenjem u novu zgradu 2002. godine, odnosno u Aneks nove zgrade 2006. godine zaokružen je proces prostornog i tehnološkog ekipiranja u skladu s potrebama nastave i ostalih aktivnosti, te su stvorene pretpostavke za ostvarivanje široke lepeze aktivnosti koje Fakultet danas razvija. Zgrada Fakulteta se prostire na 11 000 m2 sa 2155 sjedećih mjesta podijeljenih u najsuvremenije opremljenih 18 dvorana, 4 vijećnice, 4 informatička laboratorija za nastavu i jedan za potrebe studenata. Knjižnica Fakulteta se po bogatstvu knjižničnog fonda ekonomske struke svrstava na drugo mjesto u Hrvatskoj i prvo u Dalmaciji. Ima preko 30 000 monografskih publikacija.

Posebnu brigu Fakultet posvećuje studentima. Stvoreni su uvjeti u kojima su sve studentske aktivnosti, nastavne, istraživačke i nenastavne (studentski zbor, studentska udruga za međunarodnu razmjenu studentskih praksi AIESEC, kulturne, zabavne i sportske) stalno prisutne i poticane.

Strategiju Ekonomskog fakulteta u Splitu za razdoblje 2013.-2020. možete preuzeti ovdje (PDF)