Fakultet - Studentski zbor

Studentski zbor

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Splitu

Predsjednik - Ana Šimić

Potpredsjednica - Katarina Alilović

Studentski pravobranitelj - Antonio Đuzel

Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Fakulteta.

Studentski zbor:

 • bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela,
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet,
 • bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i sudjeluje u njegovu radu i odlučivanju,
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora,
 • imenuje studentskog pravobranitelja i njegovog zamjenika,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
 • predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti,
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Statuta Studenskog zbora i njegove izmjene i dopune,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava, kriterijima za natječaje te načinu vrednovanja studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti,
 • donosi opće akte Studentskog zbora, ako Zakonom ili Statutom Studentskog zbora nije drugačije određeno,
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta.

 

Kontakt Studentskog zbora: studentski.zbor@efst.hr

Studentski pravobranitelj - Antonio Đuzel: pravobranitelj@efst.hr

Facebook stranica: www.facebook.com/szefst

 

Dokumenti:

U svrhu olakšavanja prijava kandidata, u nastavku se nalaze predloženi (ali ne i obvezni) obrasci: