Doktorski studij - Struktura i sadržaj studija

Struktura i sadržaj studija

Enter Title

Doktorski studij pri Ekonomskom fakultetu u Splitu nudi dva smjera - Ekonomiju i Poslovnu ekonomiju, te traje 3 godine (6 semestara). Završetkom studija se stječe 180 ECTS bodova kao i akademski stupanj doktora znanosti (dr.sc.) u području ekonomije.

Studij je po godinama studija organiziran na slijedeći način:

Na prvoj godini studijskog programa, polaznici pohađaju obvezne metodološke predmete te obvezne predmete koji pripadaju širem području ekonomije ili poslovne ekonomije, u ovisnosti o fokusu istraživanja kandidata.

Na drugoj godini kandidati moraju odslušati dva obvezna zajednička predmeta iz područja ekonomije i poslovne ekonomije te odabrati četiri izborna predmeta unutar užeg područja vlastitog istraživačkog interesa.

Treća godina studija je predviđena za fokusirani rad polaznika na doktorskoj disertaciji.

Detaljan pregled kolegija koji se izvode na doktorskom studiju je dostupan u dokumentima koje možete preuzeti s ove stranice.

Istraživačke radionice

Tijekom sve tri godine studija od polaznika se očekuje aktivan rad na doktorskim disertacijama. Jedna od aktivnosti od velike pomoći doktorskim studentima je i sudjelovanje na istraživačkim radionicama koje se organiziraju tijekom svakog semestra unutar prve dvije godine studija.
Na istraživačkim radionicama polaznici prezentiraju svoj dosadašnji rad na doktorskoj disertaciji ispred svojih mentora, voditelja studija te konzultanata, odnosno istraživača koji posjeduju ekspertizu u užem području teme istraživanja polaznika, te se kroz diskusiju rada polaznika sugeriraju mogući načini unaprjeđenja samog rada.

Obveze polaznika

Da bi uspješno završili program Poslijediplomskog sveučilišnog studija Ekonomije i poslovne ekonomije, polaznici su dužni odslušati i položiti sve obvezne i izborne kolegije 

Nakon što uspješno izvrše sve studijske obveze, tj. polože sve propisane obvezne te izborne kolegije na studiju i na zadovoljavajući način prezentiraju svoj rad na svakoj od četiri istraživačke radionice, kandidati pristupaju izradi prijave doktorske disertacije i javnom razgovoru.

Nakon pozitivno ocijenjene prijave doktorske disertacije, student aktivno radi na dovršenju svog doktorskog istraživanja. Nakon završetka, polaznik predaje doktorsku disertaciju te nakon pozitivne ocjene povjerenstva izlazi na javnu obranu iste. Nakon što je uspješno obranio svoju doktorsku disertaciju pred stručnim povjerenstvom, polaznik stječe akademsku titulu doktora ekonomskih znanosti.