Doktorski studij - Struktura i sadržaj studija

Struktura i sadržaj studija

Enter Title

Doktorski studij pri Ekonomskom fakultetu u Splitu nudi dva smjera - Ekonomiju i Poslovnu ekonomiju, te traje 3 godine (6 semestara). Završetkom studija se stječe 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora društvenih znanosti (dr.sc.socio.).

Studij je po godinama studija organiziran na slijedeći način:

Na prvoj godini polaznici pohađaju obvezne metodološke predmete te obvezne predmete koji pripadaju širem području ekonomije ili poslovne ekonomije, u ovisnosti o fokusu istraživanja polaznika.

Na drugoj godini polaznici pohađaju dva obvezna zajednička predmeta iz područja ekonomije i poslovne ekonomije te odabiru četiri izborna predmeta unutar užeg područja vlastitog istraživačkog interesa.

Treća godina predviđena je za fokusirani rad polaznika na doktorskom radu.

Istraživačke radionice

Tijekom sve tri godine studija od polaznika se očekuje aktivan rad na doktorskim radovima. Jedna od aktivnosti od velike pomoći polaznicima je i sudjelovanje na istraživačkim radionicama koje se organiziraju tijekom svakog semestra unutar prve dvije godine studija.
Na istraživačkim radionicama polaznici prezentiraju svoj dosadašnji rad na doktorskom radu ispred svojih mentora, voditelja studija te konzultanata, odnosno istraživača koji posjeduju ekspertizu u užem području teme istraživanja polaznika, te se kroz diskusiju rada polaznika sugeriraju mogući načini unaprjeđenja samog rada.

Obveze polaznika

Nakon što uspješno izvrše sve studijske obveze, tj. polože sve propisane obvezne te izborne predmete na studiju i na zadovoljavajući način prezentiraju svoj rad na svakoj od četiri istraživačke radionice, kandidati pristupaju izradi prijave doktorskog rada i javnom razgovoru.

Nakon pozitivno ocijenjene prijave teme doktorskod rada, polaznici aktivno rade na dovršenju svog doktorskog istraživanja, potom predaju doktorski rad te nakon pozitivne ocjene povjerenstva pristupaju obrani rada. Nakon što uspješno obrane svoj doktorski rad pred stručnim povjerenstvom, polaznici stječe akademsku stupanj doktora društvenih znanosti.