Text/HTML

Text/HTML

Studijski programi

DDR Menu

Centar za poslijediplomske studije

Kontakt:

Ured: 347 / III. kat Aneksa, e-mail: pds@efst.hr , tel: 021 430720

Marina Katić Smoljo, mag. oec. – voditeljica

e-mail: mkatic@efst.hr 

 

Izdavanje uvjerenja o odgovarajućem akademskom/stručnom nazivu