Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

Trajanje: 3 semestara
ECTS bodovi: 90
Opis studija: Opis pds_ekonomija
Nastavni plan i program: Specijalistički_PDS_Ekonomija
Vrsta studija: Poslijediplomski specijalistički studij
Smjerovi:
  • Regije i okoliš
  • Europske integracije
  • Upravljanje makroekonomijom
  • Novac i financije
Mogućnost nastavka studija: Nastavak na doktorskom studiju pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, te na ostalim srodnim doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu ustrojenim po načelima Bolonjske deklaracije
Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)
Broj pristupnika: 10

 

Uvjeti za upis

Na Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija mogu se prijaviti:

  • osobe koje su završile sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije,
  • osobe koje su završile neki drugi sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja tri razlikovna predmeta.