NATJEČAJ za upis na poslijediplomske specijalističke studije

EKONOMSKI FAKULTET U SPLITU

objavljuje

N A T J E Č A J

ZA UPIS NA  SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI  STUDIJ

POSLOVNA EKONOMIJA u akademskoj godini 2024./2025.

SMJEROVI:

 • Menadžment
 • Marketing
 • Financijski menadžment
 • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • Računovodstvo 

Broj pristupnika: 10

Uvjeti upisa:

 • Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij u polju ekonomije
 • Završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij izvan polja ekonomije uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta
 • Završen stručni diplomski studij uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta, odnosno najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija

Pristupnici koji su diplome stekli izvan Republike Hrvatske uz prijavu na natječaj, moraju priložiti dokument kojim se dokazuje da je proveden postupak akademskog priznavanja stečene diplome.

Studij će se izvoditi ako se prijavi dovoljan broj kandidata. Postupak rangiranja i upisa kandidata provest će se na temelju Odluke o kriterijima i postupku upisa na Studij.

Akademski naziv: specijalist ekonomije (spec. oec.)

Trajanje studija: 3 semestra / 90 ECTS

Prijava mora sadržavati:

 • Popunjeni obrazac prijave
 • Ovjerene kopije diploma svih razina studija
 • Prijepise ocjena ili dopunske isprave svih prethodno završenih studija
 • Dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika
 • Dokaz o radnom iskustvu (nije obavezno)
 • Domovnicu - preslik ili elektronički zapis iz Knjige državljana; za strane državljane odgovarajući dokument
 • Životopis

Cijena studija: 5.500,00 EUR

 • U cijenu studija uključena je i ocjena i obrana specijalističkog rada 
 • U cijenu studija nisu uključeni razlikovni predmeti 

Mogućnosti plaćanja: 

 • Jednokratno prilikom upisa uz 5% popusta
 • Na rate, prva rata (1/2 školarine) prilikom upisa, a druga prije upisa u drugi semestar.

Prijave se podnose preporučeno poštom, na adresu:

Ekonomski fakultet u Splitu
Centar za poslijediplomske studije
Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split

uz naznaku: Natječaj za Sveučilišni specijalistički studij Poslovna ekonomija

Natječaj je otvoren do 02. rujna 2024. godine.

Kontakt: Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru za poslijediplomske studije Ekonomskog fakulteta u Splitu, na: e-mail: mkatic@efst.hr, telefon: 021430720 i web stranici https://www.efst.unist.hr/

Riječi i pojmovi koji imamju rodno značenje korišteni u Natječaju, odnose se jednako na muški i ženski rod.