Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

Trajanje: 3 semestara
ECTS bodovi: 90
Opis studija: Opis PDS poslovna ekonomija
Nastavni plan i program: Izvedbeni planovi - obvezni predmeti
Vrsta studija: Sveučilišni specijalistički studij
Smjerovi:
  • Menadžment
  • Marketing
  • Financijski menadžment
  • Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • Računovodstvo
Mogućnost nastavka studija: Nastavak na doktorskom studiju pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, te na ostalim srodnim doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu ustrojenim po načelima Bolonjske deklaracije
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Specijalist ekonomije (spec. oec.)
Broj pristupnika: 10
Voditeljica studija: prof.dr.sc. Marina Lovrinčević

 

Uvjeti upisa:

  • Završen sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno sveučilišni dodiplomski studij, u polju ekonomije
  • Završen sveučilišni diplomski studij čijim završetkom se stječe najmanje 300 ECTS bodova, odnosno sveučilišni dodiplomski studij, izvan polja ekonomije, uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta
  • Završen stručni diplomski studij uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta, odnosno najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija

Prema članku 52. stavak 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koji je na snazi od 01. svibnja 2022. gdine, završetkom Studija osnovna plaća zaposlenika uvećava se za 5%.