Prijava za mobilnost

 • MOBILNOST IZVAN INSTITUCIONALNOG SPORAZUMA

Student koji se prijavljuje na mobilnost izvan institucionalnog sporazuma samostalno pronalazi instituciju i vrši prijavu na instituciju domaćin.

 • MEĐUINSTITUCIJSKI I MEĐUDRŽAVNI BILATERALNI SPORAZUMI

Student koji se prijavljuje na mobilnost u okviru međuinstitucijskog sporazuma Fakulteta ili Sveučilišta s akreditiranim inozemnim visokoobrazovnim institucijama (popis sporazuma) samostalno pronalazi instituciju i vrši prijavu na instituciju domaćin u zadanim rokovima postavljenim od te institucije.

Student koji se prijavljuje na mobilnost u okviru međudržavnog sporazuma i programa suradnje koje je RH sklopila s drugim zemljama (popis zemalja) prijavljuje se za stipendiju preko javnih natječaja za odlazne mobilnosti koji se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 • CEEPUS PROGRAM

Prijave za stipendije (freemover ili u okviru Mreže u kojoj je Fakultet partner) ispunjavaju se i šalju elektronički na mrežnim stranicama Programa CEEPUS  nakon izvršene on-line registracije.

Freemover studenti prije ispunjavanja prijave trebaju kontaktirati osobu na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji radi dogovora o datumu i mjestu odlaska u skladu s dodijeljenom kvotom. Za izradu LETTER OF RECCOMENDATION na obrascu CEEPUS Programa, student kontaktira . Stručnu savjetnicu Fakulteta za međunarodnu suradnju

Studenti koji se prijavljuju za studijski boravak u okviru Mreže u kojoj je Fakultet partner,  prije prijave trebaju  kontaktirati Stručnu savjetnicu Fakulteta za međunarodnu suradnju

Rokovi za prijave su za zimski semestar do 15. 06., a za ljetni do 30. 11.. Obavijest o rezultatima prijave kandidat dobiva elektronskim putem.

 • ERASMUS+ PROGRAM

Kandidati za mobilnost u svrhu odabiru se Natječajem koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, početkom kalendarske godine za mobilnosti u zimskom ili ljetnom ili oba semestra te na ljeto za mobilnost samo u ljetnom semestru nastupajuće akademske godine. Natječaji se oglašavaju na mrežnim stranicama Sveučilišta.  

Natječajna dokumentacija uključuje:

 1. On-line prijavni obrazac dostupan putem AirTable on-line platforme (poveznica oglašena u tekstu Natječaja),

 2. Životopis na engleskom jeziku - na EUROPASS obrascu ,

 3. Prijepis ocjena i ostvarenih ECTS bodova sa svih razina studija (uključujući i eventualno razlikovni program) ovjeren u odgovarajućoj studentskoj službi (na hrvatskom jeziku),

 4. Pismo motivacije na engleskom jeziku - do 300 riječi,

 5. Dodatne potvrde koje se ocjenjuju prema dodatnim kriterijima sastavnice oglašenim u vezanim dokumentima natječaja (npr. potvrde o radnom iskustvu, volontiranju, itd.),

 6. Privola za objavu/slanje podataka (predložak dostupan u vezanim dokumentima Natječaja),

 7. Izjavu o istinitosti podataka green travel (predložak dostupan u vezanim dokumentima Natječaja), 

 8. Izjavu uz prijavu za dodatnu potporu za studente s manje mogućnosti (predložak dostupan u vezanim dokumentima Natječaja),

 9. Prijavnu dokumentacija za dodatnu potporu za studente s manje mogućnosti, 

 10. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (predložak dostupan u vezanim dokumentima Natječaja).

Natječajna dokumentacija pod točkama 7., 8. i 9. i 10. odnosi se na studente koji udovoljavaju uvjetima za prijavu za dodatnu financijsku potporu i zeleno putovanje.  Pregled dokazne dokumentacije za posebne kategorije studente dostupan je na poveznici .

Za stručnu praksu, dodatni, vezani dokumenti su i Letter of Confirmation i Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja . Na Natječaj za dodjelu financijske potpore za stručnu praksu, student se prijavljuje nakon što je institucija/organizacija domaćin prihvatila prijavu studenta za obavljanje stručne prakse. U prihvatnom pismu inozemna prihvatna institucija/organizacija mora navesti od 5 do 10 radnih zadataka koji se planiraju realizirati kroz stručnu praksu i koji moraju biti povezani sa studijem/smjerom. Potvrdu o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja studijskog programa u koji je student upisan, studentu izdaje ERASMUS+ koordinator Fakulteta. 

Ako student želi da se stručna praksa prizna kao dio studija, temeljem Prihvatnog  pisma za stručnu praksu Prodekan za nastavu studentu predlaže potencijalnog mentora s Fakulteta, koji razmatra definirane radne zadatke. Ako potencijalni mentor prihvati mentorstvo, Fakultet studentu odobrava prijavu za odlazak na odabrani  program stručne prakse (mentor i prodekan potpisuju obrazac) uz mogućnost priznavanja stručne prakse u inozemstvu za izborni predmet Stručna praksa i 6 ECTS bodova. 

Prijave se podnose putem AirTable on-line platforme Sveučilišta u Splitu nakon što je student na Fakultetu putem odgovarajućeg obrasca izvršio pred-prijavu i dostavio je emailom g. Danijela Coppola.

Vrste mobilnosti za koje se dodjeljuje ERASMUS+ financijska potpora su studijski boravak i stručna praksa.

 • STUDIJSKI BORAVAK I STRUČNA PRAKSA

 • DUŽINA BORAVKA

Najkraće razdoblje je 3 mjeseca za studijski boravak/2 mjeseca za stručnu praksu, a najduže 12 mjeseci, uz napomenu da je u slučaju studijskog boravka uobičajena praksa odlaska na jedan semestar.

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Student može više puta dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska razina) neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u ERASMUS+ ciklusima 2007-2013 i 2014-2020 te programu ERASMUS MUNDUS ubraja se u izračun do maksimalnog trajanja pod 12 mjeseci mobilnosti po razini studija (360 dana). 

 • IZNOS FINANCIJSKE POTPORE – GRANTA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa ERASMUS+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i za studij na Fakultetu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak  boravka (životni i putni) na inozemnoj instituciji domaćin.

Pregled dodataka za posebne kategorije studente dostupan je na poveznici .

Financijska potpora eur/mjesečno

Skupina 1 Programske zemlje s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Švedska, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn

550

Skupina 2 Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal

550

Skupina 3 Programske zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Turska

500

Izračun točne dužine studijskog boravka na inozemnoj visokoobrazovnoj instituciji vrši se na temelju Izjave inozemne visokoobrazovne institucije ili, u slučaju stručne prakse, Izjave inozemne organizacije/institucije koju student dostavlja Sveučilištu u Splitu pri povratku s mobilnosti.

Primjer izračuna fin.potpore: 1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana. Razdoblje mobilnosti u trajanju od primjerice 3 mjeseca i 10 dana smatra se mobilnošću od 100 dana (3 mjeseca x 30 dana + 10 dana = 100 dana). Financijska potpora računa se proporcionalno broju dana mobilnosti. Ako je npr. iznos mjesečne financijske potpore 300 EUR, a student je proveo na mobilnosti 100 dana, student ima pravo na 1 000 EUR (300x100/30).

Erasmus+ financijske potpore su neoporezive i od 1. siječnja 2019.g. ne tretiraju se kao primitak (ne ulaze u limit od 15.000 kuna i time ne utječu na  status studenta kao uzdržavanog člana). Poveznica na objavu u NN.

 • POSTUPAK ODABIRA STUDENATA

Po utvrđivanju potpunosti dokumentacije, postupak odabira kandidata provode Povjerenstva na razini sastavnica Sveučilišta u Splitu, a kriteriji za odabir studenata su:

 • prva mobilnost (DA = 3 boda, NE = 0 bodova),
 • akademski uspjeh studenta (srednja ocjena s prispjelog studija – zaokružiti na 1 decimalu) x3,
 • na matičnoj instituciji upisan ili položen kolegij koji se izvodi na engleskom jeziku (uz priložen dokaz) x2 po kolegiju,
 • srednja ocjena iz kolegija Poslovni engleski jezik (zaokružiti na 1 decimalu) x2,
 • ocjena motivacijskog pisma (od 0 do10 bodova),
 • ocjena životopisa (od 0 do 10 bodova),
 • sudjelovanje na događajima u (su)organizaciji Europskog dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta u Splitu te međunarodnih aktivnosti u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu (uz priložen dokaz, 1 boda po događaju do najviše 5 bodova),
 • sudjelovanje u organizaciji događaja u (su)organizaciji Europskog dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta u Splitu te međunarodnih aktivnosti u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Splitu (uz priložen dokaz, 2 boda po događaju do najviše 10 bodova),

Napomena uz životopis: aktivnosti radnog iskustva, volontiranja, pohađanja seminara, obavljanje stručne prakse, sudjelovanja na raznim stručnim i akademskim događanjima boduje se isključivo uz priložen dokaz.

Odluka o odabiru kandidata Sveučilište objavljuje na svojoj mrežnoj stranici 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.