Stručni studij Turističko poslovanje

Trajanje: 3 godine
ECTS bodova: 180
Uvjeti za upis:
 • završena srednja škola u trajanju od četiri godine
 • položena državna matura
  • Hrvatski jezik - razina B
   Pristupnicima koji su državljani zemalja članica EU, a koji su državnu maturu položili na materinjem (stranom) jeziku, umjesto predmeta Hrvatski jezik, bodovat će se uspjeh ostvaren na položenom materinjem (stranom) jeziku
  • Engleski jezik - razina B
   U slučaju da je pristupniku engleski jezik bio jezik srednjškolskog obrazovanja (materinji jezik), umjesto predmeta Engleski jezik vrednovat će se prvi položeni Strani jezik kojeg je pristupnik položio na državnoj maturi.
  • Matematika - razina B
Razredbeni postupak:
 • Prijave za upis: www.postani-student.hr
 • Pravo na upis stječu pristupnici koji se prijave i potvrde namjeru upisa na odabrani studij prema redosljedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote
 • Pristupnik koji ne ostvari pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao gubi pravo upisa
Vrsta studija: preddiplomski stručni studij
Nastavni programi: Nastavni programi
Ishodi učenja:

GENERIČKI ISHODI UČENJA STUDIJA:

 • Koncizno i argumentirano izložiti stavove i spoznaje, ideje, probleme i rješenja
 • Analizirati poslovne probleme u turizmu primjenom kvantitativnih metoda i IKT
 • Razviti komunikaciju i suradnju u različitim poslovnim situacijama u domaćem i međunarodnom okruženju
 • Riješiti poslovne zadatke poštujući principe etičnosti i društvene odgovornosti

OPĆI ISHODI STUDIJA:

 • Identificirati i povezati poslovne aktivnosti malog poduzeća u turizmu
 • Skicirati poslovnu ideju u turizmu
 • Analizirati obilježja i elemente sustava turizma
 • Analizirati ulogu različitih resursa u turističkom poslovanju
 • Razlikovati financijske, marketinške, operacijske i pravne posebnosti nositelja turističke ponude
 • Utvrditi pokazatelje uspješnosti u turističkom poslovanju
Usmjerenja na III godini studija:  
Mogućnosti nastavka studija: Završetkom stručnog studija ekonomije student može nastaviti studij na ovom Fakultetu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, odnosno drugom stručnom ili diplomskom studiju na ovom i drugim fakultetima i sveučilištima u zemlji i inozemstvu uz eventualne razlike predmeta/bodova koji proizlaze iz specifičnosti različitih programa, što se propisuje aktima sveučilišta i/ili fakulteta.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: prvostupnik (baccalaureus) ekonomije