Za studente - Mobilnost studenata

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata

PRIPREMA ZA PRIJAVU
 • Pravilnik i obrazac za pred-prijavu

 • Vrste mobilnosti

  • Studijski boravak

  • Stručna praksa

 • Status studenta na matičnoj instituciji (upis, prava i obveze tijekom mobilnosti)

PRIJAVA ZA MOBILNOST
 • Mobilnost izvan institucionalnog sporazuma

 • Međuinstitucijski i međudržavni bilateralni sporazumi

 • CEEPUS Program

 • ERASMUS+ Program

  • Studijski boravak i stručna praksa

    • Dužina boravka

    • Status na matičnoj instituciji

    • Iznos financijske potpore – granta

    • Studenti s invaliditetom

    • Dvostruko financiranje

    • Erasmus+ student bez financijske potpore (zero-grant student)

    • Postupak odabira studenta

MOBILNOST
 • Upute za ERASMUS+ studente:

  • Nominacija studenta instituciji domaćin

  • Odustanak od mobilnosti

  • Prijava na instituciju domaćin

  • Sklapanje Ugovora o učenju ili Ugovora o obavljanju stručne prakse

  • Studentska viza

  • Zdravstveno i putno osiguranje

  • Ugovor o dodjeli financijske potpore

  • Dolazak na instituciju domaćin

  • Obveze tijekom studijskog boravka

  • Obveze po završetku mobilnosti

 • Upute za ostale studente:
  • Prijava na instituciju domaćin
  • Studentska viza
  • Zdravstveno i putno osiguranje
  • Dolazak na instituciju domaćin
  • Obveze po završetku mobilnosti