Efekti ekonomskih katastrofa - Novosti

Poziv na Okrugli stol i prezentaciju rezultata HRZZ projekta Ekonomske katastrofe

 

Poštovani,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol i prezentaciju rezultata projekta Ekonomske katastrofe: frekvencija, determinante i efekti, koji će se održati u ponedjeljak 13.12.2021. u 8.00 sati u Velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu.

 

Članovi istraživačkog tima