Efekti ekonomskih katastrofa - Novosti

Poziv na Okrugli stol i prezentaciju rezultata HRZZ projekta Ekonomske katastrofe - 2023.

 

Poštovani,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol i prezentaciju rezultata projekta Ekonomske katastrofe: frekvencija, determinante i efekti, koji će se održati u ponedjeljak 8.5.2023. u 10.00 sati u Malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu.

 

Članovi istraživačkog tima

 

Edukacije 2022.

Izv.prof. dr.sc. Vladimir Šimić je pohađao i uspješno završio ekonometrijski tečaj - 2022 Stata Winter - Panel Data Econometrics using Stata, December 15-16 2022, Timberlake, London, UK

 

 

Poziv na Okrugli stol i prezentaciju rezultata HRZZ projekta Ekonomske katastrofe

 

Poštovani,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Okrugli stol i prezentaciju rezultata projekta Ekonomske katastrofe: frekvencija, determinante i efekti, koji će se održati u ponedjeljak 13.12.2021. u 8.00 sati u Velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu.

 

Članovi istraživačkog tima