Fakultet - Organizacija - Katedra za turizam i gospodarstvo

Katedra za turizam i gospodarstvo

Katedra za Ekonomiku nacionalnog gospodarstva

DOBRODOŠLI!

Katedra za turizam i gospodarstvo najstarija je katedra Ekonomskog fakulteta u Splitu. Slijednik smo znanstvene orijentacije nekadašnjeg Instituta za pomorsku, turističku i obalnu privredu, čiji su znanstvenici nakon integracije s Fakultetom utemeljili i profilirali Katedru. Posljednjih godina na katedri jačamo orijentaciju za istraživanjem i podučavanjem turizma, potaknutu rastom važnosti njegove uloge u gospodarstvu regije i okruženja  te rastućim interesom studenata za navedene studije.

Ponosni smo da su naši članovi u dosadašnjem radu bili članovi značajnih tijela:

 • Član odbora za turizam pri HAZU, prof.dr.sc. Lidija Petrić
 • Član Savjetodavnog odbora Eurofounda EU, prof.dr.sc. Željko Mrnjavac
 • Predsjednik Matičnog odbora za Ekonomiju 2013-2017, prof.dr.sc. Željko Mrnjavac
 • Predsjednik Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada imenovanog od Vlade RH 2011-2013, prof.dr.sc. Željko Mrnjavac.

Također smo članovi renomiranih ekspertnih udruženja kao što su Strukovna grupacija putničkih agencija, Zajednica pustolovnog turizma te Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI).

NASTAVA I STUDIJSKI PROGRAMI

Katedra je nositelj

 • preddiplomskog sveučilišnog studija Turizam,
 • diplomskog studija Turizam i hotelijerstvo,
 • stručnog preddiplomskog studija Turističko poslovanje te
 • su-nositelj preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija

te se predmeti kojima smo nositelji izvode na svim godinama studija, osim prve. 

Nadalje, na poslijediplomskom specijalističkom studiju Poslovne ekonomije izvodi se i modul Menadžment u turizmu, a na doktorskom studiju sudjelujemo kao mentori i članovi povjerenstava na oba ponuđena modula (Ekonomija i Poslovna ekonomija).

Ponosni smo što smo inicijatori stručne prakse na fakultetu koju smo prije 10-ak godina počeli razvijati na studijima Turizma. Praksa je ak.g. 2016/17 uvedena kao izborni kolegij na višim godinama studija svih smjerova, a naš tim nagrađen posebnom zahvalnicom fakulteta za doprinos njenu razvoju. I na kolegijima koje predajemo posvećeni smo povezavanju studenata sa svijetom prakse. To radimo kroz redovne posjete turističkim i drugim poduzećima, organiziranje terenske nastave, dovođenje stručnjaka iz prakse na gostujuća predavanja te izradu studentskih radova u suradnji sa partnerskim poduzećima.

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Članovi naše katedre u svom znanstveno istraživačkom radu istražuju različite uzročnike, aspekte i učinke razvoja turizma na gospodarstvo i društvo u cjelini. U području primijenjene ekonomije, osim analize turizma i povezanih djelatnosti, obuhvaćene su i druga područja od tržišta rada, javno privatnog partnerstva, socijalne i gospodarstvene infrastrukture, do područja ekonomske i industrijske politike na nacionalnoj i EU razini.

Rezultate naših istraživanja objavljivani su u renomiranim publikacijama:

 • Web of Science baza:

Current Issues inTourism; Journal of Business Economics and Management; Ocean &Coastal Management; Economic research; Turizam; Acta Turistica; Društvena istraživanja; Revija za socijalnu politiku

 • Scopus baza:

European Journal of Tourism Research; International Journal of Event and Festival Management; Tourism and Hospitality Management; Acta Turistica Nova; Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism; Tourism in Marine Environment.

Također, sudjelujemo

 • u uredništvu znanstvenih časopisa
  • Acta Turistica,
  • Acta Economica and Turistica,
  • Tourism and Hospitality Management te
 • znanstvenim odborima konferencija :
  • međunarodna turistička konferencija INVTUR,  University of Aveiro, Portugal;
  • međunarodna konferencija Tourism and hospitality industry, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija;
  • međunarodna konferencija Tourism in the Southern and Eastern Europe, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija.

RAD NA ZNANSTVENIM I MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

Najznačajniji znanstvenim projekti na kojima su sudjelovali i sudjeluju članovi katedre su:

 • HORIZON 2020 projekti:
  • HNV-Link: High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge, 2016-2019
 • Projekti Ministarstva znanosti RH
  • Turizam kao katalizator integriranja jadranskog prostor
  • Gospodarsko restrukturiranje i integralni razvitak ruralnih područja
  • Međunarodno umrežavanje i razvoj konkurentskih prednosti
  • Regija utemeljena na znanju i umrežavanju lokalnih kompetencija.

Osim toga, članovi katedre vrlo su aktivni na međunarodnim istraživačkim i aplikativnim projektima, među kojima ističemo:  

 • BluTour System, Interreg Italy-Croatia projekt
 • Centar za društveno korisno učenje, European Social Fund projekt
 • Innovative Cooperation Business – HEI learning model for Tourism (INCOME), ERAMSUS+ projekt
 • ShapeTourism - New shape and drives for the tourism sector: supporting decision, integrating plans and ensuring sustainability, ERDF MED  Programme
 • Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism- CO-EVOLVE,  ERDF MED Programme
 • TOURMEDASSETS -  – Enhacing the growth potential of coastal tourism concentration through an innovative, green and inclusive mobilization of Med area local assets, ERDF MED Programme
 • Persisting unemployment on local labour markets and local development
 • Conservation and sustainable use of biodiversity in the Dalmatian coast through greening coastal development - COAST project, UNDP
 • Eco regional Action Programme, Middle and South Dalmatian Islands and Coast, WWF.

SURADNJA S GOSPODARSTVOM

Od brojnih projekata za javni sektor i gospodarstvo u kojima su naši članovi sudjelovali izdvajamo:

 • Glavni plan i Strategija razvoja turizma Hrvatske do 2020
 • Sudjelovanje u pregovaračkoj skupini za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske u EU, poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Vlada Republike Hrvatske
 • Strategija Urbane aglomeracije Split
 • Regionalni operativni program Splitsko-dalmatinske županije
 • Program održivog razvitka otoka; Otočna skupina Šibensko – kninske županije
 • Strateški marketinški plan destinacije Split 2017-2021
 • Razvojno-marketinški plan turizma grada Splita od 2005.-2015.
 • Osnove gospodarskog razvitka grada Splita
 • Nacrt prijedloga plana upravljanja povijesnim kompleksom Splita s Dioklecijanovom palačom
 • Strategija unaprjeđenja poslovanja ‘Independence National Historic Park’ SAD
 • Strateški razvojni program grada Sinja
 • Strategija razvoja grada Solina (u izradi)
 • Strategija razvoja općine Tkon
 • Strateški razvojni program općine Seget do 2020
 • Strategija razvoja grada Vrgorca
 • Koncept veteranskih centara rezidencijalno-hospicijskog tipa
 • Procjena Integralnog projekta akcijskog plana restrukturiranja Brodogradilišta Trogir s namjerom privatizacije.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Katedra ostvaruje uspješnu znanstveno-istraživačku i projektnu suradnju sa sljedećim institucijama:

 • Temple University, SAD
 • Ca' Foscari University of Venice, Italy
 • Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia
 • University of Algarve, Portugal
 • University of Aveiro, Portugal
 • University of Malaga, Spain
 • Cyprus Center for European and International Affairs, Cyprus
 • Faculty of Administration, Ljubljana,
 • Malmö University, Sweden.

Pročelnik Katedre je izv.prof.dr.sc.Ljudevit Pranić, a tajnik Zvonimir Kuliš, mag.oec.