Fakultet - Organizacija - Katedra za marketing

Katedra za marketing

Katedra za Marketing

Dobro došli na stranice Katedre za Marketing Ekonomskog fakulteta u Splitu!

O NAMA

Volimo istaknuti da Katedru za marketing krasi kombinacija mladosti i iskustva naših djelatnika. Uz kontinuirani rad na unapređenju naših akademskih znanja i vještina kroz edukacije i programe razmjene u zemlji i inozemstvu, vrijedi istaknuti iskustvo članova Katedre u radu na marketinškim poslovima u realnom sektoru (bankarstvu, računarstvu, turizmu, proizvodnji, trgovini).

ZAŠTO STUDIRATI MARKETING

Ukratko rečeno - zato jer u današnje vrijeme marketing postaje jedna od najznačajnijih ekonomskih disciplina. Živimo u periodu brzih i dinamičnih promjena koje nas suočavaju s novim izazovima i prilikama. Sposobnost analize okruženja, istraživanje potreba ciljnih skupina, razvoj proizvoda i usluga te definiranje optimalne cijene i oblikovanje komunikacija o ponudi vrijednosti, postaju znanja i vještine bez kojih nije moguće uspješno poslovati.

Stoga smo, u sklopu marketinških smjerova na svim razinama studija, ponudili izazovni i suvremeni miks kolegija u sklopu kojeg studenti uče kako stečena saznanja i principe primijeniti u poslovnoj praksi, te dobivaju vrijedna znanja za građenje poslovne karijere na zahtjevnom i dinamičnom tržištu.

U radu sa studentima, cilj nam je poticati i razvijati kritičko promišljanje utemeljeno na aktualnim znanstvenim spoznajama, kreativnost i inventivnost, te vještine komunikacije i timskog rada. Te ciljeve, između ostaloga, nastojimo ostvariti kroz suradnju s profitnim, neprofitnim i javnim organizacijama za koje studenti izrađuju konkretne marketinške projekte u sklopu redovite nastave. Neke od organizacija s kojima smo surađivali su Galeb d.d., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Stella Croatica i dr. 

Članovi katedre u svojstvu mentora i predavača podržavaju inicijative kojima se potiče studentsko poduzetništvo. Između ostaloga sudjelujemo u radu Studentskog poduzetničkog inkubatora (SPI), Student Business Academy-a, Programa postakademskog zapošljavanja, Global Entrepreneurship Week-a i dr.

S iznimnim ponosom ističemo da su naši studenti postigli zapažene rezultate na natjecanjima iz područja marketinga od kojih izdvajamo:

  • Drugo mjesto na natječaju Customer Satisfaction University Award (Intesa Sanpaolo)
  • Nagrade za najbolji završni i diplomski rad te studentski projekt na Kongresima Hrvatske udruge za marketing (CROMAR)
  • Plasman u finale IdejaX Case Study Competition-a
  • Plasman u top 10% svjetskih timova na Google Online Marketing Challengeu
  • Promocija akcije Kupujmo hrvatsko – HGK-ŽK Split

Po završetku smjera Marketing studenti će, između ostalog, moći:

  1. Analizirati čimbenike marketinškog okruženja i kritički prosuditi njihov utjecaj na marketinške aktivnosti organizacija u profitnom, neprofitnom i javnom sektoru, na domaćem i/ili međunarodnom tržištu;
  2. Identificirati i valorizirati potrošače/kupce i ostale tržišne dionike; 
  3. Osmisliti vrijednost za potrošače/kupce/korisnike kojom će se organizacija diferencirati  i ostvariti konkurentsku prednost na tržištu;
  4. Oblikovati određene marketinške strategije-taktike;
  5. Kritički vrednovati i primjenjivati suvremene alate i metriku pri upravljanju odnosima s kupcima/klijentima/potrošačima

ISTRAŽIVANJE I AKADEMSKA SURADNJA

Glavna područja istraživačkog interesa članova katedre obuhvaćaju: marketinške strategije, ponašanje potrošača, marketing u uslužnim djelatnostima (s naglaskom na turizmu, financijskim, neprofitnim i javnim institucijama), sportski marketing, digitalni marketing, marketing neprofitnih i javnih organizacija, društveni marketing, branding, međunarodni marketing te kros-kulturno poslovanje.

Članovi naše katedre ostvaruju zapažene rezultate u znanstveno-istraživačkom radu te, između ostaloga, objavljuju radove u časopisima Industrial Marketing Management, International Marketing Review, Journal of Business Ethics, Journal of Macromarketing, Journal of Purchasing & Supply Management, Journal of Small Business Management, Tržište, Ekonomska istraživanja Management.

Članovi Katedre su voditelji i sudionici u brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima. Neki od značajnijih su: Marketinški pristup oblikovanju identiteta jadranskog prostora, Osposobljenost velikih hrvatskih poduzeća za učinkovitu konkurenciju na globalnom tržištu, Transformation of civil society in Croatia in the context of European integration, Ponašanje potrošača u kupnji odjeće u Hrvatskoj i drugi.

Ostvarujemo aktivnu suradnju s kolegama-istraživačima na inozemnim institucijama koje uključuju Bryant University, College of Business (SAD), University of St. Gallen, Institute of Marketing (Švicarska), Cardiff Business School (UK), ONO Academic College, School of Business Administration (Izrael), University of Western Australia, Department of Information Management and Marketing (Australija), University of Pécs, Faculty of Business and Economics (Mađarska) i dr.

POSLOVNO SAVJETOVANJE I EDUKACIJE

Kao istraživači i konzultanti, članovi katedre sudjelovali su i sudjeluju u izradi više projekata i studija, od kojih se izdvajaju: Strateški marketinški plan destinacije Split 2017 – 2022 (TZ Split), Studija razvoja nautičkog turizma RH (Vlada RH), Razvoj i komercijalizacija novih proizvoda (RIS Marina Zagreb), Preispitivanje korporativne strategije (AD Plastik).

Konačno, naši djelatnici vode i sudjeluju u brojnim edukacijama namijenjenim poduzetnicima, menadžerima, prodajnom i nabavnom osoblju, turističkim djelatnicima i ostalim zainteresiranim subjektima.

DRUŠTVENA ZAJEDNICA I MI

Članovi naše katedre su angažirani, kako u okviru Fakulteta, tako i izvan njega, u brojnim društveno korisnim projektima u javnom i neprofitnom sektoru. Volonterskim radom smo doprinijeli  osmišljavanju i provedbi programa društveno korisnog učenja na Fakultetu, među kojima se posebno ističu „Odgovorno za prirodu“ i „Studenti uče o građanskom angažmanu“.

Također, sudjelujemo u radu, savjetujemo i surađujemo s brojnim organizacijama civilnog društva različitih područja djelovanja (obrazovanje, mladi, sport, kultura, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i dr.) te smo i osobno angažirani u humanitarnom radu.

Dragi studenti, kolegice i kolege, pridružite nam se u kreiranju efikasnih marketinških rješenja.
Bit će nam zadovoljstvo podijeliti s Vama ideje, znanje, vještine i iskustvo!