Katedra za Opću ekonomiju

Članovi katedre

TKO SMO MI?

Ponosni smo istaknuti da naša Katedra u kadrovskom smislu predstavlja spoj mladosti i iskustva. Mlađi članovi naše Katedre većinom su pohađali studije na inozemnim visokoobrazovnim institucijama što je ujedno postala uobičajena praksa za sve mlađe kolege koji žele započeti svoju znanstvenu karijeru na našoj Katedri. Naša članica, prof. dr. sc. Maja Fredotović, je na funkciji dekanice Ekonomskog fakulteta u Splitu. Osim toga, članovi naše Katedre su obnašali niz javnih funkcija ,od kojih posebno ističemo: bivšeg rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Ivana Pavića.

ŠTO RADIMO?

Naš je cilj približiti vam temeljna i primijenjena ekonomska znanja i omogućiti razumijevanje složenih ekonomskih procesa u svrhu donošenje kvalitetnih odluka, kako u poslovnom svijetu, tako i u domeni kreiranja ekonomske politike.

ZAŠTO EKONOMIJA?

Suvremeni proces globalizacije i ekonomsko integriranje Hrvatske u EU stvaraju složene uvjete poslovanja i upravljanja ekonomskim razvojem. Stoga, poznavanje tržišta i ekonomskih trendova, kao i očekivanih učinaka mjera ekonomske politike postaje iznimno važno za uspješno poslovanje na domaćem i međunarodnom tržištu, odnosno za donošenje razvojnih odluka od nacionalnog i regionalnog značenja.

RAD U NASTAVI

Teme (i uža područja) koje pokrivamo uključuju široki spektar pitanja iz područja: mikroekonomije (industrijska koncentracija, profitabilnost poduzeća, rezistentnost profita, tržišne strukture, tržišna dominacija poduzeća, barijere ulasku, SCP paradigma, RBT), makroekonomije (monetarna i fiskalna politika, teorije rasta, inflacija, nezaposlenost, javni dug, dugoročne kamate), međunarodne ekonomije (suvremeni koncepti međunarodne trgovine, ekonomsko integriranje i pristupanje Hrvatske Europskoj Uniji, FDI), regionalne ekonomije, urbane ekonomije, te prostornog planiranja i upravljanja razvojem, ekonomike okoliša i prirodnih resursa, ekonomike obrazovanja i ekonomike javnog sektora. Članovi Katedre za opću ekonomiju sudjeluju u izvođenju nastave na svim razinama studija – od preddiplomskog i diplomskog, do poslijediplomskog i doktorskog studija, te stručnog studija.

Naša Katedra sudjeluje u izvođenju velikog broj kolegija na 1. i 2. godini svih preddiplomskih studija i smjerova, ali smo (po predmetima i znanstvenoj orijentaciji) primarno usmjereni na studij Ekonomije (na preddiplomskoj i diplomskoj razini).

Studenti koji završe preddiplomski studij ekonomije dobivaju sljedeće ishode učenja:

 • preispitati osnovne aspekte ponašanja proizvođača i potrošača na tržištu;
 • analizirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva;
 • raščlaniti osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom;
 • analizirati efekte međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala;

Studenti koji, pak, završe diplomski studij ekonomije dobivaju sljedeće ishode učenja:

 • procijeniti mogućnosti primjene različitih teorijskih koncepata u objašnjavanju realnih ekonomskih situacija;
 • kritički evaluirati različite aspekte suvremenih globalizacijskih procesa;
 • preporučiti konkretna rješenja problema iz područja međunarodne trgovine i međunarodnih tijekova kapitala;
 • valorizirati utjecaj čovjekovog okoliša kao razvojnog resursa na regionalnoj i nacionalnoj razini;
 • valorizirati utjecaj politika javnog sektora i javnog financiranja zajedničkih potreba;

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RAD KATEDRE

Članovi naše Katedre su voditelji i članovi tima i na projektima Hrvatske zaklade za znanost, i to:

 • Učinci ekonomskih katastrofa IP 2016_06_4682 (Voditelj: izv.prof.dr.sc. Bruno Ćorić, članovi tima s Katedre za opću ekonomiju: izv.prof.dr.sc Vladimir Šimić, doc.dr.sc. Vinko Muštra)
 • Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga“ (UIP-2017-05-7625 (članovi tima s Katedre za opću ekonomiju: doc.dr.sc. Vinko Muštra)

Aktivni i bivši članovi naše Katedre su bili voditelji i članovi tima na sljedećim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:

 • Integrirani model za potporu strateškom upravljanju hrvatskim gospodarstvom 0055005 (Voditelj: prof.dr.sc. Filipić Petar)
 • Regije i gradovi priobalja u hrvatskom gospodarstvu 55006 (Voditelj: prof.dr.sc. Ivo Šimunović)         
 • Utjecaj pridruživanja RH Europskoj uniji na profitabilnost hrvatskih poduzeća 055-0551147-1105 (Voditelj: prof.dr.sc. Ivan Pavić)
 • Ex-ante analiza utjecaja sustava potpore u procesu pridruživanja Hrvatske EU 055-0551147-1145 (Voditelj: prof.dr.sc. Zlatan Reić)
 • Regija utemeljena na znanju i umrežavanje lokalnih kompetencija 055-0231926-0899  (Voditelj: prof.dr.sc. Branko Grčić)                                                          
 • Izgradnja makro-ekonometrijskog modela Hrvatske 055-0551147-1146 (Voditelj: prof.dr.sc. Petar Filipić)                                                                                                                                
 • Prostor, litoralizacijski procesi i okoliš 055-0551207-0773 (Voditeljica: prof.dr.sc. Maja Fredotović)                                                   
 • Ekonomski identitet jadranskog prostora i europske integracije 055-0551207-0776 (Voditelj: prof.dr.sc. Dražen Derado)
 • Istraživanje javne potrošnje na obrazovanje: utjecaj na rast, konvergencija i efikasnost UIP 2013_11_9558 (Voditeljica: izv.prof.dr.sc. Lena Malešević Perović)
 • Determinante uspješnosti poslovanja poduzeća UIP 2014_09_1754 (Voditeljica: prof.dr.sc. Maja Pervan)

Od međunarodnih znanstvenih projekata posebno ističemo:

 • Članovi Katedre (prof.dr.sc. Maja Fredotović, doc.dr.sc. Slađana Pavlinović Mršić i doc.dr.sc. Vinko Muštra) su sudjelovali i u provedbi projekta OBZOR 2020 "HNV-link: High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge, fnanciran iz programa Europske Unije za istraživanje i inovacije", Ugovor o subvenciji br. 696391 (2016 - 2018)

 

 • Projekt članova katedre Monetary Policy Effects on Output and Prices: International Evidence (Voditelj: doc.dr.sc. Bruno Ćorić) je izabran kao jedan od pobjednika 11. Annual GDN Regional Research Competition-a koje organizira CERGE, Prag 2010.

Iznimno smo ponosni na činjenicu da članovi ove katedre objavljuju radove u renomiranim svjetskim publikacijama, koje uključuju časopise:

 • Acta Oeconomica
 • Amfiteatru Economic
 • Applied Economics
 • Applied Economics Letters
 • Communist and post-communist studies
 • Croatian Operational Research Review
 • Czech Journal of Economics and Finance
 • Društvena istraživanja
 • Eastern European Economies
 • Economic Systems
 • Ekonomska istraživanja
 • Feminist Economics
 • Global Policy
 • International Review of Economics and Finance
 • Journal of Economic Watch
 • Oxford Bulletin of Economics and Statistics
 • Panoeconomicus
 • Post-communist economies
 • Review of Urban and Regional Development studies,

 

Članovi naše Katedre su voditelji i članovi tima velikog broja stručnih nacionalnih i međunarodnih projekata realiziranih u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske, ali i najprestižnijih europskih i svjetskih institucija poput:

 • Svjetsko udruženje regionalnih istraživača (eng. Regional Science Association International - RSAI),
 • Europsko udruženje regionalnih istraživanja (eng. ERSA)
 • vodeća mreže znanstvenika u polju prostorne ekonomije i komplementarnih znanstvenih disciplina  - The Regional Science Academy (TRSA)
 • European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft)

 

STRUČNI RAD I SURADNJA S GOSPODARSTVOM i DRUŠTVOM

Članovi naše Katedre su voditelji i članovi tima velikog broja stručnih nacionalnih i međunarodnih projekata realiziranih u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske, ali i najprestižnijih europskih i svjetskih institucija poput:

 • Svjetsko udruženje regionalnih istraživača (eng. Regional Science Association International - RSAI),
 • Europsko udruženje regionalnih istraživanja (eng. ERSA)
 • vodeća mreže znanstvenika u polju prostorne ekonomije i komplementarnih znanstvenih disciplina  - The Regional Science Academy (TRSA)
 • European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft)

Članovi ove Katedre su sudjelovali ili vodili izradu i evaluaciju niza razvojnih strategija jedinica lokalne i regionalne samouprave (Regionalni operativni program Splitsko-dalmatinske županije, Županijska razvojna strategija Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, razvojni programi gada Sinja, Kaštela itd), ali i nacionalnih i sektorskih razvojnih strategija.