Sjednice FV

Mandatno razdoblje 2018.-2021.

Sukladno članku 18. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća i stalnih radnih tijela Fakulteta sjednici Vijeća može nazočiti svaki radnik Fakulteta, vanjski suradnik Fakulteta te druge zainteresirane osobe, uz prethodnu najavu tajniku Fakulteta najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

1. sjednica

 

2. sjednica

 

3. sjednica

 

4. sjednica

 

5. sjednica

 

6. sjednica

 

7. sjednica

 

8. sjednica

 

9. sjednica

 

10. sjednica

 

1. sjednica u širem sazivu

 

11. sjednica

 

12. sjednica

 

13. sjednica

 

14. sjednica

 

15. sjednica

 

16. sjednica

 

17. sjednica

 

18. sjednica

 

19. sjednica

 

20. sjednica

 

21. sjednica

 

22. sjednica

 

23. sjednica

 

24. sjednica

 

25. sjednica

 

26. sjednica

 

27. sjednica

 

28. sjednica

 

29. sjednica

 

30. sjednica

 

2. sjednica u širem sazivu

 

31. sjednica

 

32. sjednica

 

33. sjednica

 

34. sjednica

 

35. sjednica

 

36. sjednica

 

37. sjednica

 

38. sjednica

 

39. sjednica

 

40. sjednica

 

41. sjednica

 

42. sjednica

 

43. sjednica

 

44. sjednica

 

45. sjednica

 

46. sjednica

 

47. sjednica

 

3. sjednica u širem sazivu

 

48. sjednica

 

49. sjednica

 

50. sjednica

 

51. sjednica

 

52. sjednica

 

53. sjednica

 

54. sjednica

 

55. sjednica

 

4. sjednica u širem sazivu

 

 

Mandatno razdoblje 2021.-2024.

Članovi Fakultetskog vijeća:

RED. BR.

IME I PREZIME

 1.  

Jagoda Antunović, student

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić

 1.  

Doc. dr. sc. Marko Čular

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić

 1.  

Prof. dr. sc. Maja Ćukušić

 1.  

Prof. dr. sc. Marijana Ćurak

 1.  

Mario Dadić, student

 1.  

Doc. dr. sc. Goran Dedić

 1.  

Dr. sc. Gorana Duplančić Rogošić

 1.  

Tea Kalinić Milićević

 1.  

Prof. dr. sc. Mario Jadrić

 1.  

Zvonimir Kuliš

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević

 1.  

Prof. dr. sc. Lena Malešević Perović

 1.  

Izv. prof. dr. Branka Marasović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović

 1.  

Dr. sc. Tea Mijač

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

 1.  

Doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija

 1.  

Prof. dr. sc. Ivica Pervan

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić

 1.  

Karla Smolčić, student

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Šimić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Josip Visković

 1.  

Anđela Vranješ, student

 1.  

Daniela Vukušić

 1.  

Antonio Marin Žarnić, student

Sukladno članku 18. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća i stalnih radnih tijela Fakulteta sjednici Vijeća može nazočiti svaki radnik Fakulteta, vanjski suradnik Fakulteta te druge zainteresirane osobe, uz prethodnu najavu tajniku Fakulteta najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

1. sjednica 

 

2. sjednica 

 

3. sjednica 

 

4. sjednica 

 

5. sjednica 

 

6. sjednica 

 

7. sjednica 

 

8. sjednica 

 

9. sjednica 

 

10. sjednica 

 

11. sjednica 

 

12. sjednica 

 

13. sjednica 

 

14. sjednica 

 

15. sjednica 

 

16. sjednica 

 

17. sjednica 

 

18. sjednica 

 

19. sjednica 

 

20. sjednica 

 

21. sjednica 

 

22. sjednica 

 

Članovi Fakultetskog vijeća:

RED. BR.

IME I PREZIME

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić

 1.  

Doc. dr. sc. Marko Čular

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić

 1.  

Prof. dr. sc. Maja Ćukušić

 1.  

Prof. dr. sc. Marijana Ćurak

 1.  

Doc. dr. sc. Goran Dedić

 1.  

Dr. sc. Gorana Duplančić Rogošić

 1.  

Tea Kalinić Miličević

 1.  

Prof. dr. sc. Mario Jadrić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević

 1.  

Prof. dr. sc. Lena Malešević Perović

 1.  

Prof. dr. sc. Branka Marasović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

 1.  

Doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija

 1.  

Ivana Ninčević Pašalić

 1.  

Prof. dr. sc. Ivica Pervan

 1.  

Prof. dr. sc. Smiljana Pivčević

 1.  

Doris Podrug

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Šimić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Josip Visković

 1.  

Daniela Vukušić

 1.  

Student

 1.  

Student

 1.  

Student

 1.  

Student

 1.  

Student

 

Sukladno članku 18. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća i stalnih radnih tijela Fakulteta sjednici Vijeća može nazočiti svaki radnik Fakulteta, vanjski suradnik Fakulteta te druge zainteresirane osobe, uz prethodnu najavu tajniku Fakulteta najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

23. sjednica 

 

24. sjednica 

 

2. sjednica u širem sazivu

 

25. sjednica 

 

26. sjednica 

Članovi Fakultetskog vijeća:

RED. 

BR.

IME I PREZIME

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivana Bilić

 1.  

Doc. dr. sc. Marko Čular

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić

 1.  

Prof. dr. sc. Maja Ćukušić

 1.  

Prof. dr. sc. Marijana Ćurak

 1.  

Doc. dr. sc. Goran Dedić

 1.  

Dr. sc. Gorana Duplančić Rogošić

 1.  

Tea Kalinić Milićević

 1.  

Prof. dr. sc. Mario Jadrić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Marina Lovrinčević

 1.  

Prof. dr. sc. Lena Malešević Perović

 1.  

Prof. dr. sc. Branka Marasović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Zoran Mihanović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

 1.  

Doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija

 1.  

Ivana Ninčević Pašalić

 1.  

Prof. dr. sc. Ivica Pervan

 1.  

Prof. dr. sc. Smiljana Pivčević

 1.  

Doris Podrug

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Šimić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tadić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Josip Visković

 1.  

Daniela Vukušić

 1.  

Anđela Blažević, student

 1.  

Katarina Alilović, student

 1.  

Ana Šimić, student

 1.  

Nikolina Gudelj, student

 1.  

Mario Dadić, student

 

Sukladno članku 18. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća i stalnih radnih tijela Fakulteta sjednici Vijeća može nazočiti svaki radnik Fakulteta, vanjski suradnik Fakulteta te druge zainteresirane osobe, uz prethodnu najavu tajniku Fakulteta najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

27. sjednica 

 

28. sjednica 

 

29. sjednica 

 

30. sjednica 

 

31. sjednica 

 

3. sjednica u širem sazivu

 

32. sjednica 

 

33. sjednica 

 

34. sjednica 

 

35. sjednica 

 

36. sjednica 

 

37. sjednica 

 

38. sjednica 

 

39. sjednica 

 

40. sjednica 

 

Članovi Fakultetskog vijeća:

 1.  

Prof. dr. sc. Ivana Bilić

 1.  

Doc. dr. sc. Marko Čular

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Bruno Ćorić

 1.  

Prof. dr. sc. Maja Ćukušić

 1.  

Prof. dr. sc. Marijana Ćurak

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Goran Dedić

 1.  

Dr. sc. Gorana Duplančić Rogošić

 1.  

Tea Kalinić Milićević

 1.  

Prof. dr. sc. Mario Jadrić

 1.  

Prof. dr. sc. Marina Lovrinčević

 1.  

Prof. dr. sc. Lena Malešević Perović

 1.  

Zvonimir Kuliš

 1.  

Prof. dr. sc. Branka Marasović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak

 1.  

Prof. dr. sc. Ivan Matić

 1.  

Prof. dr. sc. Zoran Mihanović

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vinko Muštra

 1.  

Doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija

 1.  

Prof. dr. sc. Ivica Pervan

 1.  

Prof. dr. sc. Smiljana Pivčević

 1.  

Dr. sc. Doris Podrug

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Ljudevit Pranić

 1.  

Prof. dr. sc. Ana Rimac Smiljanić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Šimić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Blanka Škrabić Perić

 1.  

Prof. dr. sc. Ivana Tadić

 1.  

Izv. prof. dr. sc. Josip Visković

 1.  

Daniela Vukušić

 1.  

Katarina Alilović, student

 1.  

Ana Šimić, student

 1.  

Nikolina Gudelj, student

 1.  

Josip Varnica, student

 1.  

Mihaela Ćosić, student

Sukladno članku 18. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća i stalnih radnih tijela Fakulteta sjednici Vijeća može nazočiti svaki radnik Fakulteta, vanjski suradnik Fakulteta te druge zainteresirane osobe, uz prethodnu najavu tajniku Fakulteta najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

41. sjednica 

 

42. sjednica 

 

4. sjednica u širem sazivu

 

43. sjednica 

 

44. sjednica 

 

45. sjednica 

 

46. sjednica 

 

47. sjednica 

 

48. sjednica 

 

49. sjednica 

 

50. sjednica 

 

51. sjednica 

 

5. sjednica u širem sazivu

 

52. sjednica