Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomija

MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA 

Naziv studijskog programa Sveučilišni specijalistički studij Menadžment zdravstvenih organizacija
Nositelj / sunositelj Ekonomski fakultet u Splitu / Medicinski fakultet u Splitu
Trajanje 2 semestra
ECTS bodovi 60
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Specijalist/ica menadžmenta zdravstvenih organizacija (spec. oec.)

Nastavni plan i program Nastavni plan i program
Studijski elaborat Studijski elaborat
Broj pristupnika 25
Školarina 5.000,00 EUR 
Voditelj/suvoditelj studija Izv. prof. dr. sc. Željko Mateljak / Prof. dr. sc. Katarina Vukojević